fbpx
Hva?

Uavhengige spesialister reduserer fraktkostnadene dine

TopLogics konsulenter er erfarne, transportørnøytrale fraktspesialister. Med velprøvde arbeidsmetoder og avanserte analyseverktøy kan vi hjelpe deg med å strukturere transporten og redusere fraktkostnadene.

Vi setter oss inn i behovene og gjennomfører – side om side med deg som kunde – en vurdering av potensielle transportører. Vi vender hver stein, analyserer alternativene og presenterer en totalløsning som optimerer både kvalitet og økonomi.

Resultatene våre taler for seg. I løpet av en 20-årsperiode har vi sammen med kunder over hele Europa gjennomført over 1200 innkjøp av frakttjenester. Mer enn 95 % av oppdragene har resultert i forbedret logistikkflyt og fraktkostnadsbesparelser.

Vi føler oss så pass sikre på utfallet av arbeidet vårt at vi lar hele betalingen vår avgjøres av resultatet.

vad

Hvordan?

Slik jobber Toplogic:

Analyse av aktuell situasjon

Sammen går vi gjennom det nåværende fraktopplegget og utformer en plan og ansvarsfordeling for fortsettelsen.

Toplogic Kunde
 • Gir instruksjoner for innsamling av fraktdata
 • Bearbeider data
 • Presenterer en sammenstilling av den nåværende situasjonen
 • Samler inn og overleverer data
 • Godkjenner situasjonsbeskrivelsen

Utvikling av tilbudsunderlag

Vi vurderer tilgjengelige transportalternativer, presiserer behovene og utvikler et detaljert tilbudsunderlag for aktuelle transportører.

Toplogic Kunde
 • Vurderer alternative transportmåter
 • Identifiserer tenkelige transportører
 • Utvikler et detaljert anbudsunderlag
 • Distribuerer anbudsunderlaget
 • Studerer/godkjenner anbudsunderlaget

Bearbeiding av anbud

Vi tar imot og analyserer innkomne tilbud. Tilbudene gis en uavhengig bedømmelse og vurderes ut fra både kvalitet og pris.

Toplogic Kunde
 • Tar imot tilbud
 • Analyserer tilbudsinnholdet
 • Presenterer rapport for svarene
 • Tar imot/studerer rapporten

Første utvelgelse

Med tilbudsrapporten som grunnlag foretas det en første utvelgelse. Utvalgte transportører kalles inn til forhandlinger.

Toplogic Kunde
 • Organiserer og kaller inn til forhandlinger
 • Informerer de transportørene som ikke ble valgt
 • Velger transportører

Forhandlinger

Kunden går gjennom anbudene og forhandler med utvalgte transportører. TopLogic assisterer.

Toplogic Kunde
 • Bistår kunden ved forhandlingene
 • Bearbeider sluttbudet, presenterer sluttrapport
 • Forhandler med transportører
 • Tar imot tilbud

Valg av transportør

Transportørenes sluttbud vurderes i fellesskap og det endelige valget gjøres.

Toplogic Kunde
 • Gir støtte ved beslutningen
 • Velger transportør

Sluttrapport

TopLogic sammenfatter prosessen i en sluttrapport som overleveres til kunden som dokumentasjon av arbeidet og resultatet.

Toplogic Kunde
 • Sammenstiller prosessen i en sluttrapport
 • Tar imot og studerer rapporten
For hvem?

Besparelser for alle som transporterer regelmessig

TopLogics tilbud er interessant for samtlige bedrifter og organisasjoner med regelmessige transporter. Størrelsen spiller ingen rolle. Alle tjener på å minimere transportkostnadene sine.

Blant våre kunder finnes handels- og industribedrifter av alle størrelser, men også myndigheter og organisasjoner med regelmessige frakter.

La oss få gi noen eksempler

Bedrifter som bruker oss: