fbpx

Verdensledende verktøy for analyse og simulering

Analyseverktøy

Rett IT-støtte gir oss ubegrensede muligheter

For å kunne tilby fraktanalyser av den høye kvaliteten du som kunde har rett til å kreve, benytter vi analyse- og simuleringsverktøy fra den tyske programvarespesialisten Städtler GmbH.

Med Städtler Logistics Scala/SP2-modul har vi ubegrensede muligheter til å gå i dybden i våre kunders fraktopplegg og vi kan gi en profesjonell gjennomlysning av alle relevante fraktparametere. Fakta og simuleringer visualiseres ved hjelp av systemet i tydelige grafer og sammenstillinger.

Systemet er skalerbart og passer utmerket for så vel store som små organisasjoner.

stadtler-logo

analyse_bilde

Samarbeidet

Analyse av aktuell situasjon

Sammen går vi gjennom det nåværende fraktopplegget og utformer en plan og ansvarsfordeling for fortsettelsen.

Toplogic Kunde
 • Gir instruksjoner for innsamling av fraktdata
 • Bearbeider data
 • Presenterer en sammenstilling av den nåværende situasjonen
 • Samler inn og overleverer data
 • Godkjenner situasjonsbeskrivelsen

Utvikling av tilbudsunderlag

Vi vurderer tilgjengelige transportalternativer, presiserer behovene og utvikler et detaljert tilbudsunderlag for aktuelle transportører.

Toplogic Kunde
 • Vurderer alternative transportmåter
 • Identifiserer tenkelige transportører
 • Utvikler et detaljert anbudsunderlag
 • Distribuerer anbudsunderlaget
 • Studerer/godkjenner anbudsunderlaget

Bearbeiding av anbud

Vi tar imot og analyserer innkomne tilbud. Tilbudene gis en uavhengig bedømmelse og vurderes ut fra både kvalitet og pris.

Toplogic Kunde
 • Tar imot tilbud
 • Analyserer tilbudsinnholdet
 • Presenterer rapport for svarene
 • Tar imot/studerer rapporten

Første utvelgelse

Med tilbudsrapporten som grunnlag foretas det en første utvelgelse. Utvalgte transportører kalles inn til forhandlinger.

Toplogic Kunde
 • Organiserer og kaller inn til forhandlinger
 • Informerer de transportørene som ikke ble valgt
 • Velger transportører

Forhandlinger

Kunden går gjennom anbudene og forhandler med utvalgte transportører. TopLogic assisterer.

Toplogic Kunde
 • Bistår kunden ved forhandlingene
 • Bearbeider sluttbudet, presenterer sluttrapport
 • Forhandler med transportører
 • Tar imot tilbud

Valg av transportør

Transportørenes sluttbud vurderes i fellesskap og det endelige valget gjøres.

Toplogic Kunde
 • Gir støtte ved beslutningen
 • Velger transportør

Sluttrapport

TopLogic sammenfatter prosessen i en sluttrapport som overleveres til kunden som dokumentasjon av arbeidet og resultatet.

Toplogic Kunde
 • Sammenstiller prosessen i en sluttrapport
 • Tar imot og studerer rapporten