fbpx
Vad?

Oberoende specialister reducerar dina fraktkostnader

TopLogics konsulter är erfarna, transportörsneutrala fraktspecialister. Med beprövade arbetsmetoder och avancerade analysverktyg kan vi hjälpa dig strukturera dina transporter och reducera fraktkostnaderna.

Vi läser in oss på behoven och genomför – sida vid sida med dig som kund – en upphandling bland potentiella transportörer. Vi vänder på varje sten, analyserar alternativen och presenterar en totallösning som optimerar både kvalitet och ekonomi.

Våra resultat talar för sig själva. Under en 20-årsperiod har vi tillsammans med kunder över hela Europa genomfört över 1200 fraktupphandlingar. Mer än 95% av uppdragen har inneburit förbättrade logistikflöden och fraktkostnadsbesparingar.

Vi känner oss själva så pass säkra på utfallet av vårt arbete att vi låter hela vår ersättning avgöras av resultatet.

vad

Hur?

Så arbetar Toplogic:

Analys av utgångsläget

Vi går tillsammans igenom det nuvarande fraktupplägget och utformar en plan och ansvarsfördelning för fortsättningen.

Toplogic Kund
 • Ger instruktioner för insamling av fraktdata
 • Bearbetar data
 • Presenterar en sammanställning av nuläget
 • Samlar och överlämnar data
 • Godkänner nulägesbeskrivningen

Utveckling av offertunderlag

Vi utvärderar tillgängliga transportalternativ, preciserar behoven och utvecklar ett detaljerat offertunderlag för aktuella transportörer.

Toplogic Kund
 • Utvärderar alternativa transportsätt
 • Identifierar tänkbara transportörer
 • Utvecklar ett detaljerat anbudsunderlag
 • Distribuerar anbudsunderlaget
 • Granskar/godkänner anbudsunderlaget

Bearbetning av anbud

Vi tar emot och analyserar inkomna offerter. Offerterna ges en oberoende bedömning och värderas utifrån både kvalitet och pris.

Toplogic Kund
 • Tar emot offerter
 • Analyserar offertinnehållet
 • Presenterar rapport över inkomna offerter
 • Tar emot/granskar rapporten

Första urval

Med offertrapporten som grund görs ett första urval. Utvalda transportörer kallas till förhandling.

Toplogic Kund
 • Organsierar och kallar till förhandlingar
 • Informerar transportörer som ej valts ut
 • Väljer transportörer

Förhandlingar

Kunden går igenom anbuden och förhandlar med utvalda transportörer.
TopLogic assisterar.

Toplogic Kund
 • Bistår kunden vid förhandlingarna
 • Bearbetar slutbud, presenterar slutrapport
 • Förhandlar med transportörer
 • Tar emot slutbud

Val av transportör

Transportörernas slutbud utvärderas gemensamt och det slutgiltiga valet görs.

Toplogic Kund
 • Ger understöd vid beslutet
 • Väljer transportör

Slutrapport

TopLogic sammanfattar processen i en slutrapport som överlämnas till kunden som dokumentation av arbetet och resultatet.

Toplogic Kund
 • Sammanställer processen i en slutrapport
 • Tar emot och granskar rapporten
För vem?

Besparingar för alla som regelbundet transporterar.

TopLogics tilbud er interessant for samtlige bedrifter og organisasjoner med regelmessige transporter. Størrelsen spiller ingen rolle. Alle tjener på å minimere transportkostnadene sine.

Blant våre kunder finnes handels- og industribedrifter av alle størrelser, men også myndigheter og organisasjoner med regelmessige frakter.

TopLogics erbjudande är intressant för samtliga företag och organisationer med regelbundna transporter. Storleken spelar ingen roll. Alla vinner på att minimera sina transportkostnader.

Bland våra kunder finns handels- och industriföretag av alla storlekar men också myndigheter och organisationer med regelbundna frakter.

Låt oss få ge några exempel.

Företag som använder oss: