fbpx
Konsulter i Sverige
lennart_johansson
Toplogic - Ikon
Lennart Johnsson

+46 (0)705-14 09 21
lennart.johnsson@toplogic.se

Mångårig erfarenhet av transport/logistikbranschen med övergripande verksamhetsansvar för olika enheter, hos TopLogic sedan 2005.

peter_backstadi
Toplogic - Ikon
Peter Bäckstadi

+46 (0)706-33 42 07
peter.backstadi@toplogic.se

Marknadsekonom och MA-Logistiker med 25 års erfarenhet av internationella transporter, varav 10 år hos ett av världens största speditionsbolag.

bertil_lundgren
Toplogic - Ikon
Bertil Lundgren

+46 (0)768-50 78 28
bertil.lundgren@toplogic.se

Mångårig erfarenhet av logistik, som platschef på såväl biltransportterminal, som kommersiellt lager. 7 år som TopLogic konsult.

peter_schlager
Toplogic - Ikon
Peter Schlager

+46 (0)709-66 70 82
peter.schlager@toplogic.se

Analytiker med 14 års erfarenhet av fraktupphandlingar inom samtliga transportslag Worldwide.

goran_sjoquist
Toplogic - Ikon
Göran Sjöquist

+46 (0)705-75 90 12
goran.sjoquist@toplogic.se

Lång erfarenhet av internationell logistik, projektstyrning och IT på koncernnivå. Optimering av central- och tullager samt globala logistikflöden.

kjell_bergstrom
Toplogic - Ikon
Kjell Bergström

+46 (0)703-76 52 85
kjell.bergstrom@toplogic.se

Bred erfarenhet inom inköp/logistikområdet med tyngdpunkt på transport och lager. Har erfarenhet både från köpande och säljande part. Specialitet, lager, lageroptimering och lagerlokalisering.

janne_skillmo
Toplogic - Ikon
Janne Skillmo

+46 (0)708-92 75 21
janne.skillmo@toplogic.se

Analytiker med 18 års erfarenhet av fraktupphandlingar inom samtliga transportslag Worldwide.

per-olof_altin
Toplogic - Ikon
Per-Olof Altin

+46 (0)703-76 70 51
po.altin@toplogic.se

Har en röd tråd genom hela sin aktiva jobbkarriär. Transport & Logistik. Tidigare arbetat på ledande poster i olika företag. Har i grunden en gedigen Ekonom utbildning med inrikting på Logistik och materialhantering.

hilja
Toplogic - Ikon
Hilja Heikkinen

+46 (0)705 284448
hilja.heikkinen@toplogic.se

Lång yrkeserfarenhet inom logistik och frakt med alla transportsätt, specialitet flyg. Tullrådgivare.

Rasmus Helgesson
Toplogic - Ikon
Rasmus Helgesson

+46-70 976 76 90
rasmus.helgesson@toplogic.se

Med mer än 25 års erfarenhet inom logistik på såväl köpar- som säljarsidan inom både stora, globala företag som mindre och ägarledda företag har Rasmus det som krävs för att kunna hjälpa TopLogics kundföretag till kostnadseffektiva logistiklösningar

image002
Toplogic - Ikon
Mats Allerstrand

+46 (0)730 244860
mats.allerstrand@toplogic.se

Har lång erfarenheter från Globalt logistik & Inköp , både operativt och strategiskt.

Van deltagare i olika typer av logistikprojekt. Dyktig på förhandling, avtal och relationer.