fbpx

Världsledande verktyg för analys och simulering

Analysverktyget

Rätt IT-stöd ger oss obegränsade möjligheter

För att kunna erbjuda fraktanalyser av den höga kvalitet du som kund har rätt att kräva använder vi oss av analys- och simuleringsverktyg från tyska mjukvaruspecialisten Städtler GmbH.

Med Städtler Logistics Scala/SP2-modul ges vi obegränsade möjligheter att gå på djupet i våra kunders fraktupplägg och kan ge en professionell genomlysning av alla relevanta fraktparametrar. Fakta och simuleringar visualiseras med systemets hjälp i tydliga grafer och sammanställningar.

Systemet är skalbart och passar utmärkt såväl för stora som små organisationer.

stadtler-logo

analyse_bilde

Samarbetet

Analys av utgångsläget

Vi går tillsammans igenom det nuvarande fraktupplägget och utformar en plan och ansvarsfördelning för fortsättningen.

Toplogic Kund
 • Ger instruktioner för insamling av fraktdata
 • Bearbetar data
 • Presenterar en sammanställning av nuläget
 • Samlar och överlämnar data
 • Godkänner nulägesbeskrivningen

Utveckling av offertunderlag

Vi utvärderar tillgängliga transportalternativ, preciserar behoven och utvecklar ett detaljerat offertunderlag för aktuella transportörer.

Toplogic Kund
 • Utvärderar alternativa transportsätt
 • Identifierar tänkbara transportörer
 • Utvecklar ett detaljerat anbudsunderlag
 • Distribuerar anbudsunderlaget
 • Granskar/godkänner anbudsunderlaget

Bearbetning av anbud

Vi tar emot och analyserar inkomna offerter. Offerterna ges en oberoende bedömning och värderas utifrån både kvalitet och pris.

Toplogic Kund
 • Tar emot offerter
 • Analyserar offertinnehållet
 • Presenterar rapport över inkomna offerter
 • Tar emot/granskar rapporten

Första urval

Med offertrapporten som grund görs ett första urval. Utvalda transportörer kallas till förhandling.

Toplogic Kund
 • Organsierar och kallar till förhandlingar
 • Informerar transportörer som ej valts ut
 • Väljer transportörer

Förhandlingar

Kunden går igenom anbuden och förhandlar med utvalda transportörer.
TopLogic assisterar.

Toplogic Kund
 • Bistår kunden vid förhandlingarna
 • Bearbetar slutbud, presenterar slutrapport
 • Förhandlar med transportörer
 • Tar emot slutbud

Val av transportör

Transportörernas slutbud utvärderas gemensamt och det slutgiltiga valet görs.

Toplogic Kund
 • Ger understöd vid beslutet
 • Väljer transportör

Slutrapport

TopLogic sammanfattar processen i en slutrapport som överlämnas till kunden som dokumentation av arbetet och resultatet.

Toplogic Kund
 • Sammanställer processen i en slutrapport
 • Tar emot och granskar rapporten