Är våra priser marknadsmässiga?

Datum: 12/08-2021


Kunder till TopLogic kommer oftast för att få hjälp med att sänka sina transportkostnader. Vad de oftast inte känner till är att TopLogic, som är specialiserade på fraktupphandlingar, besitter andra allmänna värden som kunden ofta får nytta av. TopLogic diskuterar och uppdaterar kunderna. Nedan några, just nu ,vanliga områden som det undras över.


Hur har Pandemin påverkat priserna på sjön?
Pandemin har inneburit en stormig tid för transportsektorn, precis som för många andra branscher. De höjda priserna har ifrågasatts av konsumenterna, att det dessutom sker i samband med övergripande förseningar av leveranser har inte tagits emot väl. I takt med att hamnar stängde ner helt under 2020 och varor fastnade på andra sidan jorden skapades oerhörda förseningar, vilket vi upplever konsekvenserna av än idag. Samtidigt ökade konsumenternas efterfrågan vilket resulterade i brist på containrar och resurser.

Vad gäller sjötransport till och från Sverige så har efterfrågan ökat efter att pandemin börjat mattats av. Detta tillsammans med obalans i trafiken, brist på tomcontainer samt färre avgångar har resulterat i höjda priser. Efterfrågan är helt enkelt större än utbudet och detta förväntas bestå under minst hela 2021. Vi på TopLogic rekommenderar i ovan fall att avvakta lite med en eventuell upphandling då marknaden ännu inte stabiliserat sig och långsiktigheten inte riktigt finns där. Men viktigt för alla som köper sjötransporter är att ha en plan och alternativa sätt att operera ifall det blir stopp. Kanske att ta hjälp av TopLogic att hitta andra utvägar, att skapa en plan B och C.


Hur ser prisutvecklingen ut för småpaket?
Ser vi till e-handel och små paket så har priserna rört sig försiktigt nedåt alternativt stått still. Med tanke på att efterfrågan är så pass växande har de flesta transportörer bättre fyllnadsgrad i bilarna, mer gods per stopp vilket i slutändan genererar en lägre fraktkostnad, Dessutom fortsätter automationsgraden att öka vilket ger lägre kostnad per sorterat paket. Marknaden är också konkurrensutsatt med flera starka aktörer vilket förstås är bra för valfriheten och transportköparen.
På TopLogic tycker vi att läget för en transportupphandling är mycket gott. Vi har en hel del upphandlingar vi gjort å det senaste som visar upp ett mycket gott resultat inom ovan område. Det finns en vilja hos transportörerna att fylla på med nya volymer i deras system.


Vad händer inom innovation och klimatkompensation?
Prissättning av transportinfrastruktur baseras på marginalkostnadsprissättning, vilket innebär att avgifterna ska motsvara trafikens samhällsekonomiska externa marginaler. En allmän transportpolitisk princip anger att transporter inom alla trafikslag ska prissättas enligt samhällsekonomiska kostnader. Prissättning av vägtrafik sker i huvudsak via bränslebeskattning.

Förutom utmaningar med leveranser och stabilisering av processer, så höjs nu kraven på att transporter drivs av klimatneutrala bränslen, att rutter optimeras och att processer digitaliseras.
Det blir allt mer förekommande att fraktbolag klimatkompenserar, genom att finansiera åtgärder som på olika sätt bidrar till att reducera de utsläpp som sker i verksamheten. Fråga oss på TopLogic vilka transportföretag som har vilka kompensationslösningar innan upphandlingen. Om detta är viktigt lägger vi in det som en parameter att ta hänsyn till vid utvärderingen. Det finns massor man kan vara med och bidra till om man så vill.


Har jag marknadsmässiga priser?
Även om priserna för transport är satta i förhållande till marknad, utbud och efterfrågan så finns det oftast en marginal att som transportör sänka sina priser. Genom att arbeta med Toplogic får du hjälp att förhandla och riskerar inte att betala mer för din transport än vad du behöver.
Kontakta gärna en av TopLogics konsulter för en analys av ditt behov och vilka alternativ som passar just dig bäst. Vi är uppdaterade.

Och ni, fortsätt att ställa frågor om transporter och godsflöden. Vi älskar att svara på dem.

Kontakta oss

Relaterade nyheter

18. september 2022

30 år och TopLogic består!

I september 1992 startades bolaget av två konsulter med erfarenhet och befattningar från transport- och speditionsvärlden. Affärsidén var då att vara näringslivet behjälpligt i samband med upphandlingar av nya fraktavtal…

5. juli 2022

Sommaren är här och tennisveckorna har startat i Båstad. Efter 2 år av pandemi hoppas och tror vi på att mycket folk kommer till byn. TopLogic tar tillfället i akt…

23. juni 2022

Sommaren närmar sig med stormsteg, redan midsommar imorgon!

Hos oss på TopLogic är det full fart. Vi har haft en god orderingång under årets första femmånader och gjort affärer med både gamla och nya kunder. Med tanke på…

14. april 2022

Glad Påsk önskar TopLogic!

Visste du att: Under påskveckan äter vi runt två tusen ton ägg och bara under påskaftonskvällen beräknas det gå åt hela sex miljoner ägg i timmen i västvärlden! Toplogic AB…

21. mars 2022

Till våra befintliga och blivande kunder

Vi märker att vi för närvarande oftare blir kontaktade av våra kunder. Anledningen till detta är att kunderna nu möts av stigande kostnader p g a att transportbolagen höjer sina…

Kontakta din närmaste konsult

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige