fbpx
Et trygt og fordelaktig samarbeid med VINK Norge

Et trygt og fordelaktig samarbeid

By | TopLogic AS

– Ved å la TopLogic få evaluere transportavtalene på et bredt grunnlag, sikrer vi oss til enhver tid de beste avtalene – som gjør oss ekstra konkurransedyktig i markedet, forklarer Erlend Dahle, Logistikk- og innkjøpsansvarlig i VINK Norge.   

VINK Norge er ledende leverandør av plast til industri, bygg og skilt/reklame og er en del av «the plastic family» som leverer på verdensbasis. Med en kompleks og bred leveranse av blant annet plastmaterialer, følger det også med gods som er mindre håndterbart for transportørene.

– Enkelte av transportørene kan nekte å gi oss en pris på godset fordi det er for krevende. I den fasen er TopLogic en god aktør og hjelper oss med å finne fram til aktører i markedet, som er skikket til annet gods enn standard europaller, forklarer Dahle.

Miljøfyrtårnbedrift

Som Miljøfyrtårnbedrift tar VINK miljø på alvor ved samarbeid med avfallshåndteringsbedrifter for gjenvinning, bevisst bruk av energi, flyreiser og egne kjøretøy.

Siden 1994 har Vink Norge vært er en del av en større kjede med distribusjon i USA, Canada, Australia og nordvestlige deler av Europa, samt Amari Plastis PLC i England og Skottland. I Norge har de en bedrift i Oslo som er størst med 28 ansatte, i tillegg til en med syv ansatte på Bryne i Rogaland..

Langt samarbeid

At TopLogic har opptrådt som en ryddig og tillitsfull aktør hele veien gjennom samarbeidet, har vært avgjørende for et stort firma som VINK.

– Vi er avhengige av at TopLogic har et godt renommé og at de er en skikkelig og nøytral aktør også i forhold til transportørene. Er man ikke det, vil også utvalget blant de som ønsker å gi oss informasjon og tilbud, være sterkt begrenset, forklarer Dahle.

– Med et syv års godt og fornøyelig samarbeid med TopLogic, anbefalte vi dem videre til to av våre søsterbedrifter i Sverige, sier han fornøyd.

Gode rådgivere

TopLogic sitter med mye kunnskap om transport, som kommer VINK til gode; informasjon på kvalitet om nye aktører, forandringer i bransjen, samt nye bedrifter som kommer og går i sammenslutning med andre.

Dahle synes det alltid er trygt å vite at de har en god støttespiller og rådgiver i det daglige.

– Ved spesielle spørsmål, som eksempel momsproblematikken innen Sverige, er det naturlig for oss å kontakte TopLogic, da deres kunnskap går utover Norges grenser, sier han.

– De har også god kunnskap når det gjelder prising, om hvordan aktørene beregner og forholder seg til tillegg. På den måten har de gitt oss et godt grunnlag for å kunne velge riktig ut i fra de mest lukrative premissene, forklarer han.

Seriøse avtaler

VINK inngår avtaler som går over flere år, med faste avtalte justeringer i henhold til prisindekser. Spesielt har de vært fornøyd med en fleksibel ”No cure- no pay” løsning.

–  Med en slik avtale er det opp til oss hvilken transportør og prisklasse vi velger i en helhetlig vurdering som baseres på pris, servicegrad og tiltro, forklarer Dahle.

Ved flere anledninger har TopLogic gått gjennom alternative transportanbud både for innland og utland. Ved å sammenligne priser og øvrige betingelser, finner de fram til de beste løsningene på frakt, både i Norge og fra utlandet.

– Først og fremst ønsker vi oss seriøse aktører som også tar ansvar når noe går galt. At TopLogic har kunnskap om bransjen og kjenner til kvalitetene til de enkelte transportørene, gir oss et stort fortrinn, sier han.

Kompleks jobb

Når VINK har forsøkt å inngå transportavtaler selv, har de opplevd usikkerhet om det finnes flere muligheter til forbedringer.

– Vi valgte et samarbeid med TopLogic, mest av alt grunnet den effektive måten de arbeider på. Informasjonen og rådene de gir oss på de ulike talldataene, gjør at vi kan forhandle oss fram til de beste avtalene med de ulike transportørene, sier Dahle fornøyd.

– Å bryte ned dataene på strekninger med gods, er også en enorm jobb som gjøres på forhånd, og som krever omfattende ressurser, legger han til.

Store besvarelser

Konkurransen kommer ikke bare fra Norge, men også fra andre land.

– Skal man klare å være konkurransedyktig i markedet, er besparelsen og kostnadsfokuset viktig, i tillegg til at man leverer god kvalitet, forklarer han.

Når man som bedrift dekker frakt i hele Norges land, er store besparelser på fraktkostnadene av stor betydning, noe TopLogic er spesielt oppmerksomme på.

 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende  logistikk prat
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.

Et helhetlig og gjennomført overblikk for Roy Storli i Vom og Hundemat

Et helhetlig og gjennomført overblikk

By | TopLogic AS

– Ved inngåelse av nye frakt- og transportavtaler har TopLogic lyttet til våre ønsker; hvor økonomi, følelser og gamle tradisjoner har vært avgjørende faktorer for et godt samarbeid, sier Roy Storli, Daglig leder i Vom og Hundemat.

Et helhetlig og gjennomført overblikk for Roy Storli i Vom og Hundemat

Vom og Hundemat holder til på Trøgstad og har i dag tretti ansatte. De leverer kvalitetsrik hundemat til hele Norden, samt Tyskland, Frankrike og England.

Som liten bedrift, har Vom og Hundemat opplevd en rask og stor vekst siden 2012, som har ført til at de ikke har hatt tid til å gjennomføre alle prosesser like nøyaktig. Transportdelen har derfor latt seg forme over tid.

– TopLogic har vært en veldig god støtte og en trygg partner å ha med på laget i denne prosessen. Med deres solide erfaring og kunnskap, har vi oppnådd et fornøyelig og veldig godt resultat, forklarer en fornøyd Storli.

Overblikk over kostnader

– TopLogic tok kontakt med oss på et tidspunkt da vi trengte å få et overblikk over de store kostnadsdriverne. Et trivelig møte med tillitvekkende folk, kombinert med en forutsigbar ”No cure- no pay”- løsning, gjorde at vi ble enige om et konsulentoppdrag forklarer Storli.

Oppdraget på et halvt år har vært en omfattende prosess. TopLogic startet med å gå gjennom tusenvis av fakturaer, slik at de fikk et reelt bilde på de totale fraktkostnadene.

– Frakt prises på mange ulike måter, noe som gjør det komplisert for kundene. Ved å utføre en helhetlig analyse med balansering av transportavtaler, ble det enklere å sammenligne priser fra de ulike leverandørene, forklarer han.

Omfattende prosess

– For å komme til en god løsning og sammenligne priser, kjørte TopLogic en anbudsrunde mellom mange leverandører, inkludert de vi hadde fra før. Sammen valgte vi de tre mest aktuelle leverandørene, som vi utførte samtaler og forhandlinger med, forklarer Storli.

– TopLogic har hele veien tatt hensyn til våre ønsker. Med tette bånd til kunder vi har samarbeidet med i mange år, har det vært spesielt viktig for oss å velge en løsning som dreier seg om mer en enn en rimelig pris. Mest av alt ønsket vi oss den beste og mest bærekraftige løsningen, både for oss og transportørene, fremhever Storli.

Storli forklarer at det også er ekstra viktig at transportørene er tilpasningsdyktige i forhold til deres kunder, slik at de kan yte ekstra service etter behov.

God og bedre løsning  

– Vi endte til fordel opp med en kjent leverandør som hadde kapasitet til å ta på seg ansvaret for all vår logistikk, som resulterte i en god del bedre og rimeligere løsning enn tidligere. Med en leverandør å forholde seg til, blir også hverdagen enklere, sier han fornøyd.

– At vi også har valgt å bruke en og samme prismodell på all transport, uavhengig av geografisk område vi sender ut varene til, gjør det enklere og mer forutsigbart å kalkulere kostnadene på transporten, informerer han.

Storli innrømmer at de uten TopLogic ikke hadde klart å gjøre denne jobben så grundig, med et like godt resultat og god løsning.

–  Vil vi på sikt få behov for å ta en titt på logistikkløsningen på nytt, vil det helt klart være aktuelt med et nytt oppdrag, sier han fornøyd.

 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende  logistikk prat
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.

Enklere og tryggere hverdag med fakturakontroll Midsona

Enklere og tryggere hverdag med fakturakontroll

By | TopLogic AS

Ønsker du som bedrift å bruke mindre tid på manuelt arbeid på fraktavtalene, samtidig som du unngå risikoen for feilutbetalinger fra transportøren?

Mange velger å utføre stikkprøver underveis- som kan gi unøyaktige resultater på fraktkostnadene og dessuten gi deg store avvik på sendingsnivå på årsbasis.

Enklere og tryggere hverdag med fakturakontroll - Midsona, Björn Ullemark

Logistikkansvarlig i Midsona, Björn Ullemark mener at risikoen for feilutbetalinger, som ofte fører til ekstra kostnader, ikke er verdt å ta.

– En fakturakontroll gjør oss trygge på at våre leverandører fakturer oss riktig, samtidig som vi raskt oppdager eventuelle feil i våre faktureringsdebitering. Dette gjør at vi kan forenkle vår administrasjon knyttet til fakturakontroll, sier Ullemark.

Transportutfordringer

Det Malmö- baserte konsernet Midsona er Nordens ledende innen økologisk mat, helsekost og selvomsorg, og både utvikler og markedsfører produkter som bidrar til et sunnere liv.

Som ekstra stort konsern, er det ikke sjeldent at Midsona møter på ulike transportutfordringer, som gjør at de må utføre ”Ad- hoc- analyser” for blant annet ulike kunder. Da er TopLogic ekstra fine å ha.

Konsernet har en kompleks logistikkflyt med innkommende transport fra store deler av verden, samt utgående transporter i Europa og hovedsakelig i Norden.

– Det betyr at vi har jobbet med en rekke transportselskaper, som er eksperter i deres område. De ulike transportselskapene har sine egne lademodeller, og uten en fakturakontroll blir det vrient å ha kontroll på at alle fakturalinjer er nøyaktige, sier Ullemark.

Fornøyelig samarbeid

Med et fornøyelig samarbeid med TopLogic, er hverdagen også blitt enklere for Ullemark, som er ansvarlig for Midsona sine fraktavtaler.

– TopLogic utfører arbeidet på en enkel og tydelig måte, og gir oss tilbakemeldinger underveis som gir oss et forsprang, forklarer han.

– Ved å ha en transportkontrakt i Top Logics retning, vil vi at de nye og forhåpentligvis forbedrede prisene også komme til virkelighet, sier han fornøyd.

 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende  logistikk prat
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.

New Wave Norway AS – TopLogic

By | Referanse NO, Referanser
New Wave Norway AS

New Wave Norway AS er en av norges ledende leverandører innenfor reklame artikler, gaver, sportutstyr, yrkesklær, og interiør artikler.

Marit Bjørgen og Anders Corwin Bristøl

Marit Bjørgen er en av New Waves ambassadører. New Wave har også en sponsoravtale med det norske kombi- nertlandslaget og friidre slandslaget. Her sammen med Anders Corwin Bristøl, salg og markedssjef for Craft.

New Wave og TopLogic
New Wave Norway as har i flere år valgt å sette ut arbeidet med tendere og fraktavtaler til eksterne konsulentselskap. Vi valgte denne gangen å benytte TopLogic AS på grunn av bedre tekniske løsninger både på analyse og fakturakontroll enn hva man har funnet andre steder. Dette ga overraskende gode resultater.

Automatisk fakturakontroll FIM – Freight Invoice Management
Bedre fraktavtaler, mer effektivt transportmønster, en mer detaljert fakturakontroll som gir god oversikt, og full kontroll på hver sending og Faktura. Dette gjør at vi sparer mye, både på tid og økonomi. Sier Morten Halvorsen som er daglig leder for New Wave Norway AS

Med kjente merkevarenavn som Craft, Clique, Costa Boda,Orrefors Jobman m.fl. har New Wave greid å bli en av markedets mest attraktive partnere og en kilde til inspirasjon og suksess.

New Wave Norge - Partnerlogoer

Sterk vekst med VikingBad og TopLogic

By | Referanse NO, Referanser

VikingBad AS har mer enn doblet sin omsetning de siste 4 årene. Som en konsekvens av dette har transportbehovet økt betydelig. Siden transport og logistikk er et viktig suksesskriterie for bedriften, ønsket VikingBad en grundig gjennomgang og valgte TopLogic som samarbeidspartner.

vikingbad-kristianProdukt- og logistikk sjef Kristian Schlanbusch beskriver sin opplevelse slik: For at vi skulle kunne opprettholde fokus på våre operative arbeidsoppgaver i en travel hverdag, valgte vi TopLogic for å analysere våre frakter og finne fremtidsrettede transportløsninger. Sammen med TopLogic har vi hatt en total gjennomgang av våre transporter og fått en kvalitetssikring av prisene i forhold til økt transportvolum.

TopLogic gir gode beslutningsgrunnlag og sparer tid.

Vi er meget godt fornøyd med den jobben TopLogic har gjort for oss. Den analysen TopLogic ga oss, gjorde at vi fikk synliggjort fakta på en grundig måte som vi selv ikke hadde tid til. Vi fikk den infor-masjonen vi trengte for å kunne ha en god og konstruktiv dialog med transportørene.
Ved å benytte TopLogic i forhandlingene med transportørene fikk vi en meget god oppmerksomhet, spesielt fra vår eksisterende transportør, noe vi ikke har opplevd tidligere.

Vi har fått en transportløsning hvor kvaliteten er bedret. Vi vet at våre priser er riktige og i samsvar med det økte transportvolumet vi har i dag.

FIM—Freight Invoice Management, oppfølging og overvåkning av våre fraktkostnader
Vi har valgt å benytte oss av TopLogic sin Freight Invoice Management løsning FIM, som er en automatisert prosess for kontroll av fraktfakturaer på sendingsnivå ned til minste detalj. Det gjør at vi hele tiden er trygge på at rett debitering av frakt blir gjort. I tillegg har vi en løpende overvåking av vårt transportmønster. Vi vil med dette bruke minimalt med interntid på fakturakontroll og får en løpende transportanalyse som gjør at vi enkelt og raskt kan gjøre endringer i rett tid. Via TopLogics web-system FIM har vi enkle målepunkter som gjør at vi har god kontroll på våre logistikkprosesser.

VikingBad AS ble etablert i 2003 og holder til i Grimstad.
VikingBad AS er importør og leverandør av synlige VVS-produkter samt utendørs massasjebad og motstrøms basseng.
For VikingBad AS er trygghet og kvalitet i alle ledd, sentralt. VikingBad AS ønsker å være bevisste sitt ansvar og drive en sunn, rasjonell og miljøvennlig virksomhet.
VikingBad AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn i mai 2011. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

Bewi-koncernen – TopLogic

By | Referanse NO, Referanser
Bewi-koncernen har anlitat TopLogic för att optimera sina logistikostnader.

Bewi-koncernen har under 2015 och 2016 utnyttjat Toplogic för att handla upp sina frakter i Sverige, Norge, Danmark samt Finland. Med en hög fraktvolym

för ett drygt 10 tal siter i dessa länder, har TopLogic systematiskt betat av frakterna land för land.

Pierre Svensson, Produktions- och logistikchef inom Bewi-gruppen;

” Vi har en stark tillväxt och har vuxit genom uppköp av nya företag inom gruppen under de senaste åren. Då våra logistikkostnader utgör en stor del av våra totala kostnader,  är det viktigt att vi har konkurrenskraftiga upplägg.

Här har TopLogic varit oss behjälpliga och sett till att vi både har kunnat göra betydande kostnadsbesparingar och samtidigt kunnat optimera transportkvaliteten. Vi är således mycket nöjda med detta  professionella samarbete, där vi även har sparat mycket tid i processen och samtidigt kunnat utnyttja TopLogic´s erfarenheter och kompetens inom logistikområdet ”  

Trimble valde TopLogic

By | Referanse NO, Referanser
Trimble valde TopLogic som samarbetspartner för fraktupphandling

Trimble är en global leverantör av avancerade lösningar som optimerar produktivitet och ökar lönsamheten för våra kunder. Mest känd för GPS-teknologi, integrerar Trimble en mängd olika teknologier inom positionering, laser, optik, rörelse med programvara, trådlös kommunikation och tjänster för att skapa kompletta, kommersiella lösningar. Baserat på detta kan kunder enkelt och snabbt samla in, analysera och hantera en mängd komplex data.

Bolagets portfölj med över 1100 patent ligger till grund för det bredaste erbjudande av positioneringslösningar inom branschen. I Sverige har företaget sitt säte i Danderyd och omsätter ca 500 MSEK.

Under våren 2016 inledde Trimble ett samarbete med Toplogic för att optimera sina inkommande och utgående transporter för att ytterligare befästa sin position på marknaden. Toplogic har utfört en fraktupphandling för att förfina transportlösningarna och samtidigt uppnå kostnadsreduktioner. Resultatet av detta arbete blev betydande besparing av transportkostnader och skifte av aktör.

 Om samarbetet säger Peter Lillieborg, NPI Sourcing Specialist, Trimble;

“Efter ett stort antal år med samma fraktbolag ville vi uppdatera vår lösning av transporter mot en aktuell marknad. Med Toplogics hjälp samlades all fraktstatistik in, sammanställdes och paketerades på ett sätt att ett stort antal aktörer kunde tillfrågas för ett kommande samarbete. Baserat på över ett dussin svar presenterades en enkel och övergripande bild av vilka alternativ vi nu hade att välja mellan. Med Toplogics stöd blev alla de olika svaren klart jämförbara på ett, för oss som kund, enkelt sätt.

Slutligen föll valet på de aktörer vi tror hjälper oss in i en fortsatt lönsam och snabbt föränderlig framtid. Den potentiella besparing våra val kommer att medföra det kommande året är ett välkommet tillskott i vår verksamhet.”