Marknadsläget
Vi digitaliserar våra processer och skapar en logistikportal
Är våra priser marknadsmässiga?
Har våra logistikbehov ändrats sedan vi tecknade nuvarande avtal?
Hur kommer de ökade kostnaderna för import påverka handeln?
Deniz Muharemi
Avsluttet samarbeid med Sigma Polymer Group
Deniz Muharemi
Avslutat arbete med Sigma Polymer Group
Betaler du riktig pris for frakten?
Betalar du rätt pris för frakten?
Kapade sina fraktkostnader med 14%
Covid-19-restriktioner i Hebei orsakar förseningar
Lennart Johnsson, Ansvarig konsult
”Digitala medier har hjälpt oss på ett mycket bra sätt”

Kontakta din närmaste konsult

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige