fbpx

Ferno Norden – alltid utrykningsklar

By | Referanse NO, Referanser
Ferno Norden – alltid utrykningsklar

Ferno Norden AS ble etablert i 1979 og er en bedrift som markedsfører, selger, installerer og vedlikeholder utstyr innen akutt- og medisinteknikk, samt alle typer varslingsutstyr til kjøretøyer og spesialkjøretøyer.

Ferno Nordens hovedkontor ligger i Horten, men alle de nordiske landene regnes som bedriftens hjemmemarked, noe som stiller store krav til logistikken. Bedriften eksporterer også til land utenfor Norden. Ferno Norden har datterselskaper i Sverige, Danmark og Finland, mens Island, Estland og Litauen ivaretas av representanter. I Sverige produserer datterselskapet AB Germa blant annet vakuumprodukter innen akuttmedisin.

Ferno Nordens prosjektløsninger er velkjente i bransjen. Bedriften leverer blant annet til ambulansetjenesten, helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten, akuttmedisinske spesifikasjoner til oljeplattformer og standbybåter, utstyr til cruisebåter, samt alpinsentre med skipatruljer. Spesialbilavdelingen installerer utstyr i standardbiler til alle utrykningsenheter i Norge. Installasjonene omfatter dekor, varslingsutstyr, teknisk utstyr osv. Bedriften leverer også video- og trafikkovervåkingsutstyr, fly- og katastrofealarmer.

Ferno Norden har sentrallager i Horten for alle sine datterselskaper, og har et effektivt distribusjonssystem til alle nordiske land, samt at de utfører fortollingen selv.

Ferno Norden har nylig, i samarbeid med TopLogic, gjennomført en total gjennomgang av selskapets transport- og logistikkflyt. Det har omfattet både inngående fly, sjø og bil, samt distribusjon via bil, fly til Norden og for øvrig.

– Vi er i en meget hektisk periode med fulle ordrebøker, så det har vært avgjørende med profesjonell assistanse for å få logistikk og nye oppdaterte avtaler på plass, sier daglig leder Tove Koren Larsen.

– Vi har fått bedre kvalitet på transporten, og det beste av alt er at vi i Ferno Norden har stått helt fritt til å velge hvilke transportører vi vil samarbeide med. Det interessante er at TopLogic hadde transportører i sin database som vi ikke kjente til, og som har gitt oss gode løsninger.

Våre transportkostnader har som et resultat av optimalisering og nye priser, hatt en kostnadsreduksjon utover hva vi hadde forventet.

TopLogic har et bra system for oppfølging av oppdraget, der fakturarevisjon og kvalitetssikring av eget arbeid gir god trygghet for at vi skal kunne holde rett prisnivå også i fremtiden.

– Vi er meget fornøyd med både gjennomføring og resultat, og kan trygt anbefale et samarbeid med TopLogic, sier daglig leder Tove Koren Larsen i Ferno Norden AS.

Bröderna Nilsson Delikatesser – TopLogic

By | Referanse NO, Referanser

Bröderna Nilsson Delikatesser anlitade TopLogic för att upphandla samtliga sina transporter.

Med passion som enda tillsats!

Sedan 1928 har matlagning varit en ren och skär passion på Brödernas. På resan genom nästan 90 år har så klart mycket förändrats, men mycket är sig också likt. Vi har blivit fler och vi har tagit oss in i fler kategorier i era butiker – men trots att vi vuxit så har vi samma passion till sund och god mat som känsla för hantverket som vandrat genom generationer.

I vår portfölj har vi ett brett sortiment av charkprodukter av bästa kvalité och med spännande smakinslag – både av svenskt och av utländskt kött. Vi nöjer oss inte bara med utsökt smak utan vill också erbjuda ett rent och sunt innehåll. Vi kan nu stoltsera med att vara först ut med att erbjuda ett brett sortiment av charkprodukter utan tillsatta E-nummer – Vi kallar det för Brödernas Naturliga och är precis vad marknaden efterfrågar.

Äkta hantverk, utsökt smak och spänning är något du kan vänta dig om du väljer Brödernas

Bröderna Nilsson Delikatesser är certifierat enligt BRC, British Retail Consortium (brittiska detaljhandelförbundet). Certifieringen grundar sig i tillverkning av säkra livsmedel och används i stora delar av världen. En certifiering från BRC ger en trygghet och visshet om bra varor hela vägen från producent till slutkonsument. 

Samarbete med TopLogic

Hösten 2016 inledde Bröderna Nilsson ett samarbete med TopLogic för att revidera sina fraktlösningar. Genom TopLogics systematiska arbetssätt i upphandlingsprocessen, uppnådde vi tillfredställande kostnadsbesparingar. Vi kunde också koncentrera samtliga inrikestransporter till en aktör, vilket underlättar vår transportadministration väsentligt .

Jonas Widlund, CEO

Vi upplevde att vi sparade mycket tid i processen, då TopLogic drev projektet från ax till limpa. TopLogics kompetens och arbetsmetod gav oss en bra bild av transportmarknadens förutsättningar. Vi fick således ett bra beslutstöd och vi är nöjda med upphandlingsresultatet.

Tunstall valde TopLogic

By | Referanse NO, Referanser

Tunstall valde TopLogic för att upphandla sina transporter från depåerna i Danmark, Finland och Sverige.

Tunstall – ett världsledande företag inom trygghetslösningar

Tunstall Healthcare Group är ett brittiskt världsledande företag inom trygghetsteknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka.

Företaget grundades i Storbritannien 1957 och är med över 1800 anställda ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller trygghetssystem i mer än 30 länder över hela världen. Två och en halv miljon brukare utnyttjar idag Tunstalls produkter och tjänster.

Tunstall Nordic

Tunstall Nordic är en del av Tunstall Healthcare Group, med huvudkontor i Malmö. Vi är verksamma i Sverige, Danmark och Finland samt har partners i Norge och på Island. Vi finns representerade på ett flertal orter i respektive land.

 

Tunstall valde TopLogic som samarbetspartner för fraktöversyn

Hösten 2016 skrev Tunstall ett avtal med TopLogic för översyn av i huvudsak pakettransporter till kunderna i Danmark, Finland och Sverige. Projektet har avslutats i februari 17 och ledde fram till fraktlösningar, där Tunstall står rustade för framtida upplägg. Tunstall kunde uniformera sina transportlösningar för att förenkla tranportadministrationen och samtidigt uppnå betydande kostnadsreduktioner .

 

Henrik Rafstedt, Strategic Sourcing Manager med huvudansvar för projektet;

”TopLogic administrerade projektet inom föreskriven tidsram och gav oss möjligheter att både fokusera på dagens transportlösningar och även kunna simulera för framtida upplägg. Genom att vi fick bra beslutstöd av TopLogic, kunde vi samordna transportlösningarna inom de skandinaviska länderna. Genom samarbetet var tidsvinsten en betydande faktor för oss och TopLogics erfarenheter av transportmarknaden gav oss en bättre insikt i olika transportlösningar. Sammanfattningsvis är vi nöjda med resultatet av projektet och står rustade för nya logistikutmaningar.”

FruktJuice i Enköping AB – TopLogic

By | Referanse NO, Referanser
FruktJuice i Enköping AB

FruktJuice i Enköping AB har genomfört en fraktkostnadsanalys och upphandling i samarbete med TopLogic.

Projektet innebar en genomgång av FruktJuice specifika krav och en bred upphandling på marknaden för nationella biltranporter.

Resultatet är mycket gott och effekten är en tydlig förbättring i service och kostnadseffektivitet.

Kulzer Nordic – TopLogic

By | Referanse NO, Referanser

Kulzer Nordic med huvudsäte i Hanau i Tyskland, är ett av världens ledan dentalföretag. Som pålitlig partner förser man tandläkare och tandtekniker med ett stort produktutbud, som innefattar kosmetisk tandvård, implantat, digital tandteknik mm, där Kulzer står för service, kvalitet och innovation.

För sina transportflöden till och från enheten i Tyskland, inledde Kulzer ett samarbete med TopLogic under hösten 2016 för att optimera sina transportlösningar och fraktnivåer. Transportbehovet är korta ledtider, varför transportmarknadens expressprodukter efterfrågas. Upphandlingen syftade till att stärka tillförlitlighet och kvalitet i transporterna, samt att uppnå konkurrenskraftiga priser.

Thomas Kron Södergren, VD Kulzer Nordic:
“Genom samarbetet med TopLogic fick vi fullt fokus på våra transporter, där marknadens olika alternativ penetrerades. Genom att TopLogic gav oss ett bra beslutstöd, kunde vi välja ett transportalternativ , som uppfyllde både våra krav på service/kvalitet och transportekonomi”