fbpx
TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Billigere og bedre frakt gjennom analyse

By | TopLogic AS

Sliter du med å få oversikt over alle de forskjellige prisene og tilleggene på transport? Bruker du alt for mye tid som du egentlig ikke har? Det finnes gode løsninger på problemet.

Det er mange grunner til å velge TopLogics tjenester, men de viktigste er nok at du ofte får bedre priser, på lik eller bedre kvalitet, og at du selv sparer tid.

Umulig å få oversikt som kunde

De fleste av TopLogics kunder har travle hverdager, med fulle dagsplaner og krevende arbeidsdager.

– Å gjøre en god analyse av selskapets logistikkbehov og samtidig lage en god kravspesifikasjon på de behov og fraktruter man allerede har kan være en krevende og ikke minst tidkrevende prosess. Når så tilbudene fra de ulike transportørene kommer inn, krever det mer tid og minst kunnskap for å få samlet alle priser og tillegg og analysere det mot det du allerede har. De forskjellige leverandørene har ofte forskjellige oppsett på både priser og  alle tillegg, så det kan fort føles som en umulig oppgave å få oversikt, forklarer Thor Ole Fongaard, Daglig leder i TopLogic AS.

27 år med logistikkbesparelser

Heldigvis så trenger du ikke selv å gjøre denne jobben. I 27 år har TopLogic hjulpet kunder i Norge og Sverige med logistikkbesparelser.

– TopLogic besitter høy kompetanse på hvordan en bedrift kan skape til dels store besparelser gjennom en grundig gjennomgang av deres logistikkbehov, ofte kombinert med høyere kvalitet og enklere rutiner. Vi ser ikke bare på prisene til hver enkelt tilbyder, men også hvordan de kan best kombineres med økt kvalitet på flere felt.

Kjenner transportørene

TopLogic oppnår som regel vesentlig bedre priser enn hva bedriften selv greier. Dette skyldes mange årsaker;

– Transportørene kjenner oss og vet at vi gjennom TopLogic-metoden får frem et sammenligningsgrunnlag hvor man sammenligner «epler med epler», det vil si alle priser inkludert tillegg, side om side. Det får som regel også transportørene til å  spisse prisene litt ekstra. Det gjør valgene langt enklere for kunden. Samtidig kjenner vi transportørene og vet hvem som utmerker seg på de forskjellige områdene.

Her kan du leser mer om erfaringene til tidligere kunder av TopLogic

Thor Ole Fongaard - TopLogic

Thor Ole Fongaard – TopLogic

Thor Ole Fongaard har 14 års erfaring som konsulent innen salg, ledelse og management by hire. Før dette kan han skilte med lang ledererfaring innen flere bransjer,  samt bygget opp egne selskaper innen import og salg.

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Savnet selv hjelp til transporttjenesteanalyser som bedriftsleder

By | TopLogic AS

TopLogic ekspanderer stadig, og har den siste tiden fått fire nye konsulenter bare i Norge. En av dem er Knut Vie, med mer enn 30 års erfaring innen salg og ledelse i egne produksjonsbedrifter i inn- og utland.

Som bedriftsleder har Knut Vie mange års erfaring som innkjøper av transporttjenester.  Hans erfaring er at det som regel er liten tid å orientere seg om priser og tilbud fra de forskjellige transportørene.

– Jeg endte ofte opp med å  velge de samme år etter år. De pristilbudene vi fikk var vanskelig å forstå med soneinndelinger som gjerne også ble forandret flere ganger i løpet av kalenderåret.

– Ved innkjøp av varer var frakt var ofte innbakt i pris, slik at det var vanskelig å skille mellom hva som var varepris og hva som var inngående frakt. Veldig ofte var det et vesentlig påslag på fraktpris. Det hadde vært rimeligere å stått for frakten selv.

Større krav til innsikt
Utviklingen de senere år har gått i en slik retning at krav til effektiv vareflyt og kostnadskontroll rundt dette stadig krever bedre planlegging og større innsikt i hva markedet har å tilby av transporttjenester.

– I etterkant har jeg sett at jeg gjerne skulle hatt ekstern hjelp til å analysere disse forholdene, men dessverre hadde jeg ingen kjennskap til bedrifter som kunne hjelpe meg med dette på.

Netthandel gir utfordringer
Netthandel tar over mer av den tradisjonelle varehandelen – mye varer skal sendes og mye varer skal returneres. Det fører til at transportkostnadene utgjør en langt større andel av varekostnaden enn tidligere.

– Skal bedrifter følge med i denne svært raske utviklingen som brer seg til flere og flere bransjer – trenger bedrifter profesjonelle hjelpere som sitter med spisskompetanse innen logstikk. Mye av fraktvolumet består av forskjellige typer gods hva størrelse, form og innhold gjelder. Spesielle hensyn skal tas både med tanke på sikkerhet, holdbarhet og ikke minst tidsfrister. Da kan det være godt med et team i ryggen, som raskt kan analysere bedriftens transportbehov og optimalisere relativt komplekse transportoppgaver på beste og rimeligste måte.

Ny konsulent som ser behovet
Knut Vie har akkurat styrket teamet hos TopLogic som ny konsulent og tar med seg uvurderlig kompetanse, ikke minst som en som selv har sett behovet for bedriftens tjenester fra andre siden.

– Jeg for min del håper at ved å være en erfaren kjøper av transporttjenester også lettere kan forstå andre bedrifters behov for en rask og oversiktlig analyse av dagens situasjon og på grunnlag av dette finne bedre løsninger enn hva bedriften har i dag. Som ny konsulent for TopLogic har jeg store forventninger om å kunne bidra til at bedrifter får vesentlige innsparinger på transportkostnadene samtidig som kvaliteten blir bedre.

Knut Vie


Mer enn 30 års erfaring innen salg og ledelse. Gjennom egne produksjonsbedrifter i inn og utland har han opparbeidet mye kunnskap om logistikk og fortolling. Utdannet Bedriftsøkonom ved Rogaland Distriktshøgskole- universietet i Stavanger samt enkelte påbygningsfag innen markedsanalyse ved BI og universitetet i Bergen. Begynte hos TopLogic i 2019, og jobber ut fra Bergen.

Kontakt: knut.vie@toplogic.no | tel:+4741041041 | Knut Vie på Linkedin

Offroad og veteranbiler – Hilja trives som eneste kvinne i TopLogic

By | TopLogic AS

Hilja Heikkinen er foreløpig eneste kvinne i TopLogic. Hun har vært med siden 2017 og jobber som konsulent. Dagene består mye av oppfølging med bedrifter hun tidligere har hjulpet gjennom TopLogic. Nylig hadde hun oppstart med ny kunde som har bestilt fakturakontroll.

– Jeg trives veldig i TopLogic, og fikk en fantastisk mottagelse av mine kolleger i oppstarten. Var først litt usikker på om jeg passet for dette, men fikk god støtte fra de andre som gjorde meg trygg på å fortsette.

Til daglig bor hun på en gård utenfor Borås, der dyrene i låven har måttet vike for en stor samling kjøretøy. Hun er veldig glad i motorsport og kjører mer enn gjerne offroad med terrengbil. Veteranbiler er en annen lidenskap.

Hiljas Standard Vanguard fra 1953.

– Jeg er glad i skog og frisk luft, enten det er med en av bilene eller spaserturer i skogen. Der samler jeg energi som gir meg fokus og overskudd som jeg bruker ute hos kundene og med deres fraktlogistikk.

Hilja Heikkinen - TopLogic

Hilja Heikkinen – TopLogic

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Toplogic finner din optimale transportløsning

By | TopLogic AS

I en jungel av transporttilbud der pris, kvalitet og tid spiller stor rolle hjelper vi deg. Gjennom analyse, anbudsrunde og sluttforhandlinger finner vi den beste løsningen. Og tar betalt kun ut fra hva du sparer.
No cure – no pay. Vi kaller det TopLogic-metoden.

 

Transport velges ofte etter øyeblikkets behov, der bedrifter ofte ender opp med løsninger som er dyrere enn nødvendig, som ikke tar i bruk de optimale løsningene eller har den nødvendige ønskede kvaliteten. Det tar tid og er ofte en komplisert prosess som skal til for å få oversikt over de beste løsningene. Dette gjør TopLogic for deg. Enkelt, rimelig og trygt.

Innovativ metode

Vi analyserer nåsituasjon for bedriftens transportløsninger og justerer den opp mot forventede forandringer. Med dette som grunnlag lager vi et forslag til anbudsforespørsel mot aktuelle transportører. Deretter gir vi en oversikt over forhandlingsposisjon før vi blir med i forhandlingsprosess og oppfølging. Det hele følger en nøye tidsplan vi har satt opp i fellesskap.

Din rådgiver

Du har full kontroll hele veien – vi er din rådgiver, mens du tar beslutningene. At vi gjør jobben sparer deg for mye tid.

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Med 20 års erfaring har vi  hjulpet kunder over hele Europa med til sammen 1.200 innkjøp av frakttjenester. 95 prosent av oppdragene har resultert i forbedret logistikkflyt og kostnadsbesparelser. Så sikre er vi på resultatet at vi tar betalt på grunnlag av resultat.

Gjennom nøye utarbeidede tidplaner analyseres bedriftens nåsituasjon, justerer og forbedrer og lager forslag til anbud. Deretter bistår vi i forhandlingsrunder, lager sluttrapport og bistår i oppfølging. Differansen, og dermed kostnadsbesparelsen, fremgår i sluttrapporten og danner grunnlaget for honorar.

Ingen besparelse betyr ingen kostnad for deg.

 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat rundt din optimale transportløsning
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.