fbpx

Fraktopphandlinger for det Nordiske næringslivet siden 1992

By | TopLogic AS

To konsulenter med erfaring fra og befattning med transport- og spedisjonsverdenen startet det som i dag er en veletablert partner på det skandinaviske markedet, med både større och tilbakevendende oppdragsgivere og et bra forhold til transportørene.

Etter å ha arbeidet mange år i transportnæringen forsto TopLogics gründere at det fantes et behov etter hjelp til fraktopphandlinger. Transportverdenen er på sin måte både unik og samtidig kompleks, der det ikke er en selvfølge at man kan sammenligne forskjellige transportalternativ.

Ledende på fraktkostnadsanalyser
TopLogic ble startet i september 1992 av to konsulenter med erfaring fra og befattning med transport- og spedisjonsverdenen.

– Forretningsidéen var å hjelpe næringslivet i forbindelse med opphandlinger av nye fraktavtaler med samtlige transportselskap innenlands og utenlands tatt i betraktning; “TopLogic AS skal være det ledende alternativet på det nordiske markedet innen profesjonelle fraktkostnadsanalyser og IT-støtte. Våre tjenester skal møte markedets krav på kvalitet, kostnadseffektivitet og enkelthet”, og det gjelder like mye i dag, forklarer Lennart Johnsson, VD i TopLogic AB.

Komplette analyser
I forbindelse med dette ble en programvare utviklet som kunne ta hånd om store mengder transportdata og gjøre komplette analyser av frakt, det vil si at man kunne gjøre transparente sammenligninger mellom ulike transportalternativ.

– Oppstarten var langt fra selvfølgelig, blant annet kunne man spore skepsis hos transportørene for at TopLogic skulle være et bindeledd mellom kunde og transportør, speielt siden man allerede utførte transportene for kundens regning. En grunnleggende forutsetning var allerede da at TopLogic skulle være en uavhengig part for såvel kunde som transportør.

Vokste suksessivt
Raskt innså kundene behovet og interessen for å få hjelp med logistikkopphandlinger vokste. TopLogic vokste og ansatte stadig fler konulenter og analytikere etterhvert som transportmarkedet innså at et samarbeide med TopLogic kunne genere mer inntekt.

– Gjennom å bruke TopLogic opplevde kundene at man fikk bedre resultat ved opphandlinger, delvis fordi man fikk bedre økonomiske vilkår, men også at TopLogics innsyn i transportbransjens kompleksitet ledet frem til enda bedre løsninger både service- og kvalitetsmessig. Kunder ble fler og stadig større bedrifter benyttet seg av TopLogics tjenester.

I 2008 ble eierstrukturen endret ved at daværende konsulenter og analytikere kjøpte selskapet og gikk inn som deleiere i bedriften, en struktur som fremdeles eksisterer i dag. Nye konsulenter kom til og deleiermassen ble større. I 2013 ble TopLogic AS etablert i Norge, der konseptet ikke var like kjent, men tatt godt i mot. Også i Norge vokste antall konsulenter raskt.

– I dag er TopLogic en vel etablert partner på det skandinaviske markedet med både store og tilbakevendende oppdragsgivere som har et bra forhold til transportørene. Vår produktportefølje har også vokst med årene, der fraktopphandlinger kan komplimetteres med fakturakontroll, optimerings- og kalkuleringsmodeller, lageranalyser og – optimering med mer.

– Utfordringen vi ser i dag er å henge med i en verden som stadig forandres, med blant annet økt e-handel, nye transportkonsepter og et enda større fokus på miljøet. Samtidig å utvide forretningsmetodene i takt med ulike mediers utvikling, nye samarbeidspartnere for nye eller utvidede produkter etc. Vi må på denne måten tilpasse våre tjenester til utvikling i fremtiden for alltid å kunne ligge i forkant.

Lennart Johnsson, TopLogics VD,  har många års erfarenhet från transport- och logistikbranschen, med övergripande verksamhetsansvar för olika enheter. Hos TopLogic sedan 2005.

Lennart Johnsson - TopLogic

Lennart Johnsson – TopLogic

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Billigere og bedre frakt gjennom analyse

By | TopLogic AS

Sliter du med å få oversikt over alle de forskjellige prisene og tilleggene på transport? Bruker du alt for mye tid som du egentlig ikke har? Det finnes gode løsninger på problemet.

Det er mange grunner til å velge TopLogics tjenester, men de viktigste er nok at du ofte får bedre priser, på lik eller bedre kvalitet, og at du selv sparer tid.

Umulig å få oversikt som kunde

De fleste av TopLogics kunder har travle hverdager, med fulle dagsplaner og krevende arbeidsdager.

– Å gjøre en god analyse av selskapets logistikkbehov og samtidig lage en god kravspesifikasjon på de behov og fraktruter man allerede har kan være en krevende og ikke minst tidkrevende prosess. Når så tilbudene fra de ulike transportørene kommer inn, krever det mer tid og minst kunnskap for å få samlet alle priser og tillegg og analysere det mot det du allerede har. De forskjellige leverandørene har ofte forskjellige oppsett på både priser og  alle tillegg, så det kan fort føles som en umulig oppgave å få oversikt, forklarer Thor Ole Fongaard, Daglig leder i TopLogic AS.

27 år med logistikkbesparelser

Heldigvis så trenger du ikke selv å gjøre denne jobben. I 27 år har TopLogic hjulpet kunder i Norge og Sverige med logistikkbesparelser.

– TopLogic besitter høy kompetanse på hvordan en bedrift kan skape til dels store besparelser gjennom en grundig gjennomgang av deres logistikkbehov, ofte kombinert med høyere kvalitet og enklere rutiner. Vi ser ikke bare på prisene til hver enkelt tilbyder, men også hvordan de kan best kombineres med økt kvalitet på flere felt.

Kjenner transportørene

TopLogic oppnår som regel vesentlig bedre priser enn hva bedriften selv greier. Dette skyldes mange årsaker;

– Transportørene kjenner oss og vet at vi gjennom TopLogic-metoden får frem et sammenligningsgrunnlag hvor man sammenligner «epler med epler», det vil si alle priser inkludert tillegg, side om side. Det får som regel også transportørene til å  spisse prisene litt ekstra. Det gjør valgene langt enklere for kunden. Samtidig kjenner vi transportørene og vet hvem som utmerker seg på de forskjellige områdene.

Her kan du leser mer om erfaringene til tidligere kunder av TopLogic

Thor Ole Fongaard - TopLogic

Thor Ole Fongaard – TopLogic

Thor Ole Fongaard har 14 års erfaring som konsulent innen salg, ledelse og management by hire. Før dette kan han skilte med lang ledererfaring innen flere bransjer,  samt bygget opp egne selskaper innen import og salg.

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Savnet selv hjelp til transporttjenesteanalyser som bedriftsleder

By | TopLogic AS

TopLogic ekspanderer stadig, og har den siste tiden fått fire nye konsulenter bare i Norge. En av dem er Knut Vie, med mer enn 30 års erfaring innen salg og ledelse i egne produksjonsbedrifter i inn- og utland.

Som bedriftsleder har Knut Vie mange års erfaring som innkjøper av transporttjenester.  Hans erfaring er at det som regel er liten tid å orientere seg om priser og tilbud fra de forskjellige transportørene.

– Jeg endte ofte opp med å  velge de samme år etter år. De pristilbudene vi fikk var vanskelig å forstå med soneinndelinger som gjerne også ble forandret flere ganger i løpet av kalenderåret.- Ved innkjøp av varer var frakt var ofte innbakt i pris, slik at det var vanskelig å skille mellom hva som var varepris og hva som var inngående frakt. Veldig ofte var det et vesentlig påslag på fraktpris. Det hadde vært rimeligere å stått for frakten selv.

Større krav til innsikt
Utviklingen de senere år har gått i en slik retning at krav til effektiv vareflyt og kostnadskontroll rundt dette stadig krever bedre planlegging og større innsikt i hva markedet har å tilby av transporttjenester.

– I etterkant har jeg sett at jeg gjerne skulle hatt ekstern hjelp til å analysere disse forholdene, men dessverre hadde jeg ingen kjennskap til bedrifter som kunne hjelpe meg med dette på.

Netthandel gir utfordringer
Netthandel tar over mer av den tradisjonelle varehandelen – mye varer skal sendes og mye varer skal returneres. Det fører til at transportkostnadene utgjør en langt større andel av varekostnaden enn tidligere.

– Skal bedrifter følge med i denne svært raske utviklingen som brer seg til flere og flere bransjer – trenger bedrifter profesjonelle hjelpere som sitter med spisskompetanse innen logstikk. Mye av fraktvolumet består av forskjellige typer gods hva størrelse, form og innhold gjelder. Spesielle hensyn skal tas både med tanke på sikkerhet, holdbarhet og ikke minst tidsfrister. Da kan det være godt med et team i ryggen, som raskt kan analysere bedriftens transportbehov og optimalisere relativt komplekse transportoppgaver på beste og rimeligste måte.

Ny konsulent som ser behovet
Knut Vie har akkurat styrket teamet hos TopLogic som ny konsulent og tar med seg uvurderlig kompetanse, ikke minst som en som selv har sett behovet for bedriftens tjenester fra andre siden.

– Jeg for min del håper at ved å være en erfaren kjøper av transporttjenester også lettere kan forstå andre bedrifters behov for en rask og oversiktlig analyse av dagens situasjon og på grunnlag av dette finne bedre løsninger enn hva bedriften har i dag. Som ny konsulent for TopLogic har jeg store forventninger om å kunne bidra til at bedrifter får vesentlige innsparinger på transportkostnadene samtidig som kvaliteten blir bedre.

Knut Vie

Mer enn 30 års erfaring innen salg og ledelse. Gjennom egne produksjonsbedrifter i inn og utland har han opparbeidet mye kunnskap om logistikk og fortolling. Utdannet Bedriftsøkonom ved Rogaland Distriktshøgskole- universietet i Stavanger samt enkelte påbygningsfag innen markedsanalyse ved BI og universitetet i Bergen. Begynte hos TopLogic i 2019, og jobber ut fra Bergen.

Kontakt: knut.vie@toplogic.no | tel:+4741041041 | Knut Vie på Linkedin

Offroad og veteranbiler – Hilja trives som eneste kvinne i TopLogic

By | TopLogic AS

Hilja Heikkinen er foreløpig eneste kvinne i TopLogic. Hun har vært med siden 2017 og jobber som konsulent. Dagene består mye av oppfølging med bedrifter hun tidligere har hjulpet gjennom TopLogic. Nylig hadde hun oppstart med ny kunde som har bestilt fakturakontroll.

– Jeg trives veldig i TopLogic, og fikk en fantastisk mottagelse av mine kolleger i oppstarten. Var først litt usikker på om jeg passet for dette, men fikk god støtte fra de andre som gjorde meg trygg på å fortsette.

Til daglig bor hun på en gård utenfor Borås, der dyrene i låven har måttet vike for en stor samling kjøretøy. Hun er veldig glad i motorsport og kjører mer enn gjerne offroad med terrengbil. Veteranbiler er en annen lidenskap.

Hiljas Standard Vanguard fra 1953.

– Jeg er glad i skog og frisk luft, enten det er med en av bilene eller spaserturer i skogen. Der samler jeg energi som gir meg fokus og overskudd som jeg bruker ute hos kundene og med deres fraktlogistikk.

Hilja Heikkinen - TopLogic

Hilja Heikkinen – TopLogic

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Toplogic finner din optimale transportløsning

By | TopLogic AS

I en jungel av transporttilbud der pris, kvalitet og tid spiller stor rolle hjelper vi deg. Gjennom analyse, anbudsrunde og sluttforhandlinger finner vi den beste løsningen. Og tar betalt kun ut fra hva du sparer.
No cure – no pay. Vi kaller det TopLogic-metoden.

 

Transport velges ofte etter øyeblikkets behov, der bedrifter ofte ender opp med løsninger som er dyrere enn nødvendig, som ikke tar i bruk de optimale løsningene eller har den nødvendige ønskede kvaliteten. Det tar tid og er ofte en komplisert prosess som skal til for å få oversikt over de beste løsningene. Dette gjør TopLogic for deg. Enkelt, rimelig og trygt.

Innovativ metode

Vi analyserer nåsituasjon for bedriftens transportløsninger og justerer den opp mot forventede forandringer. Med dette som grunnlag lager vi et forslag til anbudsforespørsel mot aktuelle transportører. Deretter gir vi en oversikt over forhandlingsposisjon før vi blir med i forhandlingsprosess og oppfølging. Det hele følger en nøye tidsplan vi har satt opp i fellesskap.

Din rådgiver

Du har full kontroll hele veien – vi er din rådgiver, mens du tar beslutningene. At vi gjør jobben sparer deg for mye tid.

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Med 20 års erfaring har vi  hjulpet kunder over hele Europa med til sammen 1.200 innkjøp av frakttjenester. 95 prosent av oppdragene har resultert i forbedret logistikkflyt og kostnadsbesparelser. Så sikre er vi på resultatet at vi tar betalt på grunnlag av resultat.

Gjennom nøye utarbeidede tidplaner analyseres bedriftens nåsituasjon, justerer og forbedrer og lager forslag til anbud. Deretter bistår vi i forhandlingsrunder, lager sluttrapport og bistår i oppfølging. Differansen, og dermed kostnadsbesparelsen, fremgår i sluttrapporten og danner grunnlaget for honorar.

Ingen besparelse betyr ingen kostnad for deg.

 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat rundt din optimale transportløsning
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.

Et trygt og fordelaktig samarbeid med VINK Norge

Et trygt og fordelaktig samarbeid

By | TopLogic AS

– Ved å la TopLogic få evaluere transportavtalene på et bredt grunnlag, sikrer vi oss til enhver tid de beste avtalene – som gjør oss ekstra konkurransedyktig i markedet, forklarer Erlend Dahle, Logistikk- og innkjøpsansvarlig i VINK Norge.   

VINK Norge er ledende leverandør av plast til industri, bygg og skilt/reklame og er en del av «the plastic family» som leverer på verdensbasis. Med en kompleks og bred leveranse av blant annet plastmaterialer, følger det også med gods som er mindre håndterbart for transportørene.

– Enkelte av transportørene kan nekte å gi oss en pris på godset fordi det er for krevende. I den fasen er TopLogic en god aktør og hjelper oss med å finne fram til aktører i markedet, som er skikket til annet gods enn standard europaller, forklarer Dahle.

Miljøfyrtårnbedrift

Som Miljøfyrtårnbedrift tar VINK miljø på alvor ved samarbeid med avfallshåndteringsbedrifter for gjenvinning, bevisst bruk av energi, flyreiser og egne kjøretøy.

Siden 1994 har Vink Norge vært er en del av en større kjede med distribusjon i USA, Canada, Australia og nordvestlige deler av Europa, samt Amari Plastis PLC i England og Skottland. I Norge har de en bedrift i Oslo som er størst med 28 ansatte, i tillegg til en med syv ansatte på Bryne i Rogaland..

Langt samarbeid

At TopLogic har opptrådt som en ryddig og tillitsfull aktør hele veien gjennom samarbeidet, har vært avgjørende for et stort firma som VINK.

– Vi er avhengige av at TopLogic har et godt renommé og at de er en skikkelig og nøytral aktør også i forhold til transportørene. Er man ikke det, vil også utvalget blant de som ønsker å gi oss informasjon og tilbud, være sterkt begrenset, forklarer Dahle.

– Med et syv års godt og fornøyelig samarbeid med TopLogic, anbefalte vi dem videre til to av våre søsterbedrifter i Sverige, sier han fornøyd.

Gode rådgivere

TopLogic sitter med mye kunnskap om transport, som kommer VINK til gode; informasjon på kvalitet om nye aktører, forandringer i bransjen, samt nye bedrifter som kommer og går i sammenslutning med andre.

Dahle synes det alltid er trygt å vite at de har en god støttespiller og rådgiver i det daglige.

– Ved spesielle spørsmål, som eksempel momsproblematikken innen Sverige, er det naturlig for oss å kontakte TopLogic, da deres kunnskap går utover Norges grenser, sier han.

– De har også god kunnskap når det gjelder prising, om hvordan aktørene beregner og forholder seg til tillegg. På den måten har de gitt oss et godt grunnlag for å kunne velge riktig ut i fra de mest lukrative premissene, forklarer han.

Seriøse avtaler

VINK inngår avtaler som går over flere år, med faste avtalte justeringer i henhold til prisindekser. Spesielt har de vært fornøyd med en fleksibel ”No cure- no pay” løsning.

–  Med en slik avtale er det opp til oss hvilken transportør og prisklasse vi velger i en helhetlig vurdering som baseres på pris, servicegrad og tiltro, forklarer Dahle.

Ved flere anledninger har TopLogic gått gjennom alternative transportanbud både for innland og utland. Ved å sammenligne priser og øvrige betingelser, finner de fram til de beste løsningene på frakt, både i Norge og fra utlandet.

– Først og fremst ønsker vi oss seriøse aktører som også tar ansvar når noe går galt. At TopLogic har kunnskap om bransjen og kjenner til kvalitetene til de enkelte transportørene, gir oss et stort fortrinn, sier han.

Kompleks jobb

Når VINK har forsøkt å inngå transportavtaler selv, har de opplevd usikkerhet om det finnes flere muligheter til forbedringer.

– Vi valgte et samarbeid med TopLogic, mest av alt grunnet den effektive måten de arbeider på. Informasjonen og rådene de gir oss på de ulike talldataene, gjør at vi kan forhandle oss fram til de beste avtalene med de ulike transportørene, sier Dahle fornøyd.

– Å bryte ned dataene på strekninger med gods, er også en enorm jobb som gjøres på forhånd, og som krever omfattende ressurser, legger han til.

Store besvarelser

Konkurransen kommer ikke bare fra Norge, men også fra andre land.

– Skal man klare å være konkurransedyktig i markedet, er besparelsen og kostnadsfokuset viktig, i tillegg til at man leverer god kvalitet, forklarer han.

Når man som bedrift dekker frakt i hele Norges land, er store besparelser på fraktkostnadene av stor betydning, noe TopLogic er spesielt oppmerksomme på.

 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende  logistikk prat
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.

Et helhetlig og gjennomført overblikk for Roy Storli i Vom og Hundemat

Et helhetlig og gjennomført overblikk

By | TopLogic AS

– Ved inngåelse av nye frakt- og transportavtaler har TopLogic lyttet til våre ønsker; hvor økonomi, følelser og gamle tradisjoner har vært avgjørende faktorer for et godt samarbeid, sier Roy Storli, Daglig leder i Vom og Hundemat.

Et helhetlig og gjennomført overblikk for Roy Storli i Vom og Hundemat

Vom og Hundemat holder til på Trøgstad og har i dag tretti ansatte. De leverer kvalitetsrik hundemat til hele Norden, samt Tyskland, Frankrike og England.

Som liten bedrift, har Vom og Hundemat opplevd en rask og stor vekst siden 2012, som har ført til at de ikke har hatt tid til å gjennomføre alle prosesser like nøyaktig. Transportdelen har derfor latt seg forme over tid.

– TopLogic har vært en veldig god støtte og en trygg partner å ha med på laget i denne prosessen. Med deres solide erfaring og kunnskap, har vi oppnådd et fornøyelig og veldig godt resultat, forklarer en fornøyd Storli.

Overblikk over kostnader

– TopLogic tok kontakt med oss på et tidspunkt da vi trengte å få et overblikk over de store kostnadsdriverne. Et trivelig møte med tillitvekkende folk, kombinert med en forutsigbar ”No cure- no pay”- løsning, gjorde at vi ble enige om et konsulentoppdrag forklarer Storli.

Oppdraget på et halvt år har vært en omfattende prosess. TopLogic startet med å gå gjennom tusenvis av fakturaer, slik at de fikk et reelt bilde på de totale fraktkostnadene.

– Frakt prises på mange ulike måter, noe som gjør det komplisert for kundene. Ved å utføre en helhetlig analyse med balansering av transportavtaler, ble det enklere å sammenligne priser fra de ulike leverandørene, forklarer han.

Omfattende prosess

– For å komme til en god løsning og sammenligne priser, kjørte TopLogic en anbudsrunde mellom mange leverandører, inkludert de vi hadde fra før. Sammen valgte vi de tre mest aktuelle leverandørene, som vi utførte samtaler og forhandlinger med, forklarer Storli.

– TopLogic har hele veien tatt hensyn til våre ønsker. Med tette bånd til kunder vi har samarbeidet med i mange år, har det vært spesielt viktig for oss å velge en løsning som dreier seg om mer en enn en rimelig pris. Mest av alt ønsket vi oss den beste og mest bærekraftige løsningen, både for oss og transportørene, fremhever Storli.

Storli forklarer at det også er ekstra viktig at transportørene er tilpasningsdyktige i forhold til deres kunder, slik at de kan yte ekstra service etter behov.

God og bedre løsning  

– Vi endte til fordel opp med en kjent leverandør som hadde kapasitet til å ta på seg ansvaret for all vår logistikk, som resulterte i en god del bedre og rimeligere løsning enn tidligere. Med en leverandør å forholde seg til, blir også hverdagen enklere, sier han fornøyd.

– At vi også har valgt å bruke en og samme prismodell på all transport, uavhengig av geografisk område vi sender ut varene til, gjør det enklere og mer forutsigbart å kalkulere kostnadene på transporten, informerer han.

Storli innrømmer at de uten TopLogic ikke hadde klart å gjøre denne jobben så grundig, med et like godt resultat og god løsning.

–  Vil vi på sikt få behov for å ta en titt på logistikkløsningen på nytt, vil det helt klart være aktuelt med et nytt oppdrag, sier han fornøyd.

 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende  logistikk prat
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.

Enklere og tryggere hverdag med fakturakontroll Midsona

Enklere og tryggere hverdag med fakturakontroll

By | TopLogic AS

Ønsker du som bedrift å bruke mindre tid på manuelt arbeid på fraktavtalene, samtidig som du unngå risikoen for feilutbetalinger fra transportøren?

Mange velger å utføre stikkprøver underveis- som kan gi unøyaktige resultater på fraktkostnadene og dessuten gi deg store avvik på sendingsnivå på årsbasis.

Enklere og tryggere hverdag med fakturakontroll - Midsona, Björn Ullemark

Logistikkansvarlig i Midsona, Björn Ullemark mener at risikoen for feilutbetalinger, som ofte fører til ekstra kostnader, ikke er verdt å ta.

– En fakturakontroll gjør oss trygge på at våre leverandører fakturer oss riktig, samtidig som vi raskt oppdager eventuelle feil i våre faktureringsdebitering. Dette gjør at vi kan forenkle vår administrasjon knyttet til fakturakontroll, sier Ullemark.

Transportutfordringer

Det Malmö- baserte konsernet Midsona er Nordens ledende innen økologisk mat, helsekost og selvomsorg, og både utvikler og markedsfører produkter som bidrar til et sunnere liv.

Som ekstra stort konsern, er det ikke sjeldent at Midsona møter på ulike transportutfordringer, som gjør at de må utføre ”Ad- hoc- analyser” for blant annet ulike kunder. Da er TopLogic ekstra fine å ha.

Konsernet har en kompleks logistikkflyt med innkommende transport fra store deler av verden, samt utgående transporter i Europa og hovedsakelig i Norden.

– Det betyr at vi har jobbet med en rekke transportselskaper, som er eksperter i deres område. De ulike transportselskapene har sine egne lademodeller, og uten en fakturakontroll blir det vrient å ha kontroll på at alle fakturalinjer er nøyaktige, sier Ullemark.

Fornøyelig samarbeid

Med et fornøyelig samarbeid med TopLogic, er hverdagen også blitt enklere for Ullemark, som er ansvarlig for Midsona sine fraktavtaler.

– TopLogic utfører arbeidet på en enkel og tydelig måte, og gir oss tilbakemeldinger underveis som gir oss et forsprang, forklarer han.

– Ved å ha en transportkontrakt i Top Logics retning, vil vi at de nye og forhåpentligvis forbedrede prisene også komme til virkelighet, sier han fornøyd.

 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende  logistikk prat
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.