”Digitala medier har hjälpt oss på ett mycket bra sätt”

Datum: 16/12-2020

TopLogics VD Lennart Johnsson om coronavirusets påverkan på transportbranschen, hur företaget tacklat det – och hur framtidens transporter kommer se ut.

Hur har Corona påverkat branschen i stora drag?

– Siffror under året visar på en nedgång á 7–8 % av den tunga trafiken i Sverige. Sjötransporterna har generellt minskat med drygt 25 % och flyget med hela 85 %! Så visst kan man se effekter av Corona. Som motvikt visar många branscher på en stark tillväxt inom e-handeln. Transportsegmenten har i och med detta påverkats i form av volymsäkningar på större godsmängder och en väsentlig ökning av paketgods. För sjötrafik från Kina är situationen mer kaotisk. Här gäller det för kunder att prioritera sina leveranser och verkligen se till att man får sina lagda orders bekräftade av transportbolagen. Inrikes håller de stora aktörerna i gång sina trafiksystem och kan därigenom upprätthålla en näst intill normal servicenivå.

Hur har den påverkat TopLogic?

– Jag måste erkänna att vi var rejält oroliga för hur vår marknadsbearbetning skulle påverkas av att inte kunna komma ut till våra kunder i samma utsträckning som tidigare. Vi har dock kunnat konstatera att digitala medier har hjälpt oss på ett mycket bra sätt. Internt har vi tränat på att vara effektiva i digitala möten och lärt oss efter hand. Därav har vi kunnat hålla effektiva kundmöten på t.ex. Teams, som har renderat i affärer utan att ha träffat kunden fysiskt – vilket är över förväntan och något som vi inte har vågat räkna med. Vi har också arbetat mer med sociala medier, till exempel LinkedIn, för att ha ytterligare kanaler för kundbearbetning. Vi har även har tagit professionell hjälp hur man hanterar dessa medier på bästa sätt. Vi hoppas att vi kan se frukterna av detta under kommande år. När det gäller vår orderingång, kan vi se att våra nya uppdrag ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, vilket är ytterligare ett kvitto på att kundbearbetningen har fungerat.

Hur ser du på 2021?

– Tyvärr får vi nog leva med Corona-effekten i alla fall en bra bit in i 2021, varför vi får fortsätta på inslagen väg vad gäller arbetssätt med mera. TopLogic har en bra orderingång inför 2021 och kan vi lyckas med vår kundbearbetning så kan 2021 trots allt bli ett bra år för oss.  

– Generellt kommer arbetet med att bedriva trafik med fossilfria bränslen prioriteras ytterligare. Transporterna kommer att ändras. Cykeldistribution av mindre gods, paket, kommer troligtvis att öka i större städer – liksom distribution med eldrivna fordon.

Lennart Johnsson, Ansvarig konsult
Relaterade nyheter

18. september 2022

30 år och TopLogic består!

I september 1992 startades bolaget av två konsulter med erfarenhet och befattningar från transport- och speditionsvärlden. Affärsidén var då att vara näringslivet behjälpligt i samband med upphandlingar av nya fraktavtal…

5. juli 2022

Sommaren är här och tennisveckorna har startat i Båstad. Efter 2 år av pandemi hoppas och tror vi på att mycket folk kommer till byn. TopLogic tar tillfället i akt…

23. juni 2022

Sommaren närmar sig med stormsteg, redan midsommar imorgon!

Hos oss på TopLogic är det full fart. Vi har haft en god orderingång under årets första femmånader och gjort affärer med både gamla och nya kunder. Med tanke på…

14. april 2022

Glad Påsk önskar TopLogic!

Visste du att: Under påskveckan äter vi runt två tusen ton ägg och bara under påskaftonskvällen beräknas det gå åt hela sex miljoner ägg i timmen i västvärlden! Toplogic AB…

21. mars 2022

Till våra befintliga och blivande kunder

Vi märker att vi för närvarande oftare blir kontaktade av våra kunder. Anledningen till detta är att kunderna nu möts av stigande kostnader p g a att transportbolagen höjer sina…

Kontakta din närmaste konsult

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige