fbpx

– Ved inngåelse av nye frakt- og transportavtaler har TopLogic lyttet til våre ønsker; hvor økonomi, følelser og gamle tradisjoner har vært avgjørende faktorer for et godt samarbeid, sier Roy Storli, Daglig leder i Vom og Hundemat.

Et helhetlig og gjennomført overblikk for Roy Storli i Vom og Hundemat

Vom og Hundemat holder til på Trøgstad og har i dag tretti ansatte. De leverer kvalitetsrik hundemat til hele Norden, samt Tyskland, Frankrike og England.

Som liten bedrift, har Vom og Hundemat opplevd en rask og stor vekst siden 2012, som har ført til at de ikke har hatt tid til å gjennomføre alle prosesser like nøyaktig. Transportdelen har derfor latt seg forme over tid.

– TopLogic har vært en veldig god støtte og en trygg partner å ha med på laget i denne prosessen. Med deres solide erfaring og kunnskap, har vi oppnådd et fornøyelig og veldig godt resultat, forklarer en fornøyd Storli.

Overblikk over kostnader

– TopLogic tok kontakt med oss på et tidspunkt da vi trengte å få et overblikk over de store kostnadsdriverne. Et trivelig møte med tillitvekkende folk, kombinert med en forutsigbar ”No cure- no pay”- løsning, gjorde at vi ble enige om et konsulentoppdrag forklarer Storli.

Oppdraget på et halvt år har vært en omfattende prosess. TopLogic startet med å gå gjennom tusenvis av fakturaer, slik at de fikk et reelt bilde på de totale fraktkostnadene.

– Frakt prises på mange ulike måter, noe som gjør det komplisert for kundene. Ved å utføre en helhetlig analyse med balansering av transportavtaler, ble det enklere å sammenligne priser fra de ulike leverandørene, forklarer han.

Omfattende prosess

– For å komme til en god løsning og sammenligne priser, kjørte TopLogic en anbudsrunde mellom mange leverandører, inkludert de vi hadde fra før. Sammen valgte vi de tre mest aktuelle leverandørene, som vi utførte samtaler og forhandlinger med, forklarer Storli.

– TopLogic har hele veien tatt hensyn til våre ønsker. Med tette bånd til kunder vi har samarbeidet med i mange år, har det vært spesielt viktig for oss å velge en løsning som dreier seg om mer en enn en rimelig pris. Mest av alt ønsket vi oss den beste og mest bærekraftige løsningen, både for oss og transportørene, fremhever Storli.

Storli forklarer at det også er ekstra viktig at transportørene er tilpasningsdyktige i forhold til deres kunder, slik at de kan yte ekstra service etter behov.

God og bedre løsning  

– Vi endte til fordel opp med en kjent leverandør som hadde kapasitet til å ta på seg ansvaret for all vår logistikk, som resulterte i en god del bedre og rimeligere løsning enn tidligere. Med en leverandør å forholde seg til, blir også hverdagen enklere, sier han fornøyd.

– At vi også har valgt å bruke en og samme prismodell på all transport, uavhengig av geografisk område vi sender ut varene til, gjør det enklere og mer forutsigbart å kalkulere kostnadene på transporten, informerer han.

Storli innrømmer at de uten TopLogic ikke hadde klart å gjøre denne jobben så grundig, med et like godt resultat og god løsning.

–  Vil vi på sikt få behov for å ta en titt på logistikkløsningen på nytt, vil det helt klart være aktuelt med et nytt oppdrag, sier han fornøyd.

 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende  logistikk prat
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.