fbpx

– Ved å la TopLogic få evaluere transportavtalene på et bredt grunnlag, sikrer vi oss til enhver tid de beste avtalene – som gjør oss ekstra konkurransedyktig i markedet, forklarer Erlend Dahle, Logistikk- og innkjøpsansvarlig i VINK Norge.   

VINK Norge er ledende leverandør av plast til industri, bygg og skilt/reklame og er en del av «the plastic family» som leverer på verdensbasis. Med en kompleks og bred leveranse av blant annet plastmaterialer, følger det også med gods som er mindre håndterbart for transportørene.

– Enkelte av transportørene kan nekte å gi oss en pris på godset fordi det er for krevende. I den fasen er TopLogic en god aktør og hjelper oss med å finne fram til aktører i markedet, som er skikket til annet gods enn standard europaller, forklarer Dahle.

Miljøfyrtårnbedrift

Som Miljøfyrtårnbedrift tar VINK miljø på alvor ved samarbeid med avfallshåndteringsbedrifter for gjenvinning, bevisst bruk av energi, flyreiser og egne kjøretøy.

Siden 1994 har Vink Norge vært er en del av en større kjede med distribusjon i USA, Canada, Australia og nordvestlige deler av Europa, samt Amari Plastis PLC i England og Skottland. I Norge har de en bedrift i Oslo som er størst med 28 ansatte, i tillegg til en med syv ansatte på Bryne i Rogaland..

Langt samarbeid

At TopLogic har opptrådt som en ryddig og tillitsfull aktør hele veien gjennom samarbeidet, har vært avgjørende for et stort firma som VINK.

– Vi er avhengige av at TopLogic har et godt renommé og at de er en skikkelig og nøytral aktør også i forhold til transportørene. Er man ikke det, vil også utvalget blant de som ønsker å gi oss informasjon og tilbud, være sterkt begrenset, forklarer Dahle.

– Med et syv års godt og fornøyelig samarbeid med TopLogic, anbefalte vi dem videre til to av våre søsterbedrifter i Sverige, sier han fornøyd.

Gode rådgivere

TopLogic sitter med mye kunnskap om transport, som kommer VINK til gode; informasjon på kvalitet om nye aktører, forandringer i bransjen, samt nye bedrifter som kommer og går i sammenslutning med andre.

Dahle synes det alltid er trygt å vite at de har en god støttespiller og rådgiver i det daglige.

– Ved spesielle spørsmål, som eksempel momsproblematikken innen Sverige, er det naturlig for oss å kontakte TopLogic, da deres kunnskap går utover Norges grenser, sier han.

– De har også god kunnskap når det gjelder prising, om hvordan aktørene beregner og forholder seg til tillegg. På den måten har de gitt oss et godt grunnlag for å kunne velge riktig ut i fra de mest lukrative premissene, forklarer han.

Seriøse avtaler

VINK inngår avtaler som går over flere år, med faste avtalte justeringer i henhold til prisindekser. Spesielt har de vært fornøyd med en fleksibel ”No cure- no pay” løsning.

–  Med en slik avtale er det opp til oss hvilken transportør og prisklasse vi velger i en helhetlig vurdering som baseres på pris, servicegrad og tiltro, forklarer Dahle.

Ved flere anledninger har TopLogic gått gjennom alternative transportanbud både for innland og utland. Ved å sammenligne priser og øvrige betingelser, finner de fram til de beste løsningene på frakt, både i Norge og fra utlandet.

– Først og fremst ønsker vi oss seriøse aktører som også tar ansvar når noe går galt. At TopLogic har kunnskap om bransjen og kjenner til kvalitetene til de enkelte transportørene, gir oss et stort fortrinn, sier han.

Kompleks jobb

Når VINK har forsøkt å inngå transportavtaler selv, har de opplevd usikkerhet om det finnes flere muligheter til forbedringer.

– Vi valgte et samarbeid med TopLogic, mest av alt grunnet den effektive måten de arbeider på. Informasjonen og rådene de gir oss på de ulike talldataene, gjør at vi kan forhandle oss fram til de beste avtalene med de ulike transportørene, sier Dahle fornøyd.

– Å bryte ned dataene på strekninger med gods, er også en enorm jobb som gjøres på forhånd, og som krever omfattende ressurser, legger han til.

Store besvarelser

Konkurransen kommer ikke bare fra Norge, men også fra andre land.

– Skal man klare å være konkurransedyktig i markedet, er besparelsen og kostnadsfokuset viktig, i tillegg til at man leverer god kvalitet, forklarer han.

Når man som bedrift dekker frakt i hele Norges land, er store besparelser på fraktkostnadene av stor betydning, noe TopLogic er spesielt oppmerksomme på.

 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende  logistikk prat
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.