Fraktupphandlingar för Nordiska näringslivet sedan 1992

Datum: 29/04-2019

Två konsulter med erfarenhet och befattningar från transport- och speditionsvärlden startade det som i dag är en väl etablerad partner på den skandinaviska marknaden med både större och återkommande uppdragsgivare och ett bra förhållande till transportörerna.

Efter att ha arbetat många år inom transportnäringen, förstod TopLogics grundare att det fanns ett behov på marknaden att få stöd för upphandlingar. Transportvärlden är på sitt sätt både unik och samtidigt komplex, där det inte är självklart att kunna jämföra olika transportalternativ.

Ledande på fraktkostnadsanalyser
TopLogic startades i september 1992 av två konsulter med erfarenhet och befattningar från transport- och speditionsvärlden.
– Affärsidén blev att vara näringslivet behjälplig i samband med upphandlingar av nya fraktavtal gällande samtliga transportslag inrikes- och utrikes; “TopLogic AB skall vara det ledande alternativet på den nordiska marknaden då det gäller professionella fraktkostnadsanalyser och IT-stöd. Våra tjänster skall möta marknadens krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och enkelhet” som gäller än idag, förklarar Lennart Johnsson, VD i Toplogic AB.
Kompletta analyser
I samband med detta utvecklades en programvara för att kunna ta hand om stora mängder av transportdata och göra kompletta analyser av frakter, dvs att man kunde göra transparenta jämförelser mellan olika transportalternativ.
– Uppstarten var långt ifrån självklar, det fanns bland annat en skeptiskhet bland transportörerna att låta TopLogic utgöra en mellanhand mellan kund och transportör, och särskild då man redan utförde transporterna för kundens räkning. En grundläggande förutsättning var redan då att TopLogic var en oberoende part för såväl kund som transportör.

Utökade successivt
Ganska snabbt insåg kunderna behovet och intresset för att få hjälp med logistikupphandlingar växte. TopLogic utökade successivt antalet konsulter och analytiker och transportmarknaden insåg att ett samarbete med TopLogic kunde generera fler affärer.
– Genom att anlita TopLogic upplevde kunderna att man fick ett bättre resultat vid upphandlingarna, dels genom att man fick bättre ekonomiska villkor, men även att TopLogics insyn i transporternas komplexitet, ledde fram till även bättre lösningar service och kvalitetsmässigt. Kunderna blev både fler och allt större företag anlitade TopLogic.
2008 ändrades ägarstrukturen genom att dåvarande konsulter och analytiker köpte bolaget och gick då in som delägare i företaget, en struktur som finns kvar i dagens upplägg. Nya konsulter tillkom och delägarskaran utökades. 2013 etablerade TopLogic ett bolag i Norge, där våra koncept var mer okända och blev således väl mottagna på den norska marknaden. Även i Norge utökades konsultskaran successivt.
– Idag är TopLogic en väl etablerad partner på den skandinaviska marknaden med både större och återkommande uppdragsgivare och ett bra förhållande till transportörerna. Vår produktflora har också utökats under åren, där fraktupphandlingarna kan kompletteras med fakturakontroller, optimerings och kalkyleringsmodeller, lageranalyser/optimering mm.
Utmaningen för oss idag är att följa med på tåget in i en föränderlig värld med bl a en ökad e-handel, nya transportkoncept med ett ännu större fokus på miljöaspekten, utvidgade affärsmetoder i takt med olika mediers utveckling, nya samarbetspartners för nya/utvidgade produkter etc. Vi måste således anpassa våra tjänster till den framtida utvecklingen för att kunna ligga i framkant.

Lennart Johnsson, TopLogics VD,  har många års erfarenhet från transport- och logistikbranschen, med övergripande verksamhetsansvar för olika enheter. Hos TopLogic sedan 2005.

Lennart Johnsson - TopLogic Lennart Johnsson – TopLogic

Relaterade nyheter

18. september 2022

30 år och TopLogic består!

I september 1992 startades bolaget av två konsulter med erfarenhet och befattningar från transport- och speditionsvärlden. Affärsidén var då att vara näringslivet behjälpligt i samband med upphandlingar av nya fraktavtal…

5. juli 2022

Sommaren är här och tennisveckorna har startat i Båstad. Efter 2 år av pandemi hoppas och tror vi på att mycket folk kommer till byn. TopLogic tar tillfället i akt…

23. juni 2022

Sommaren närmar sig med stormsteg, redan midsommar imorgon!

Hos oss på TopLogic är det full fart. Vi har haft en god orderingång under årets första femmånader och gjort affärer med både gamla och nya kunder. Med tanke på…

14. april 2022

Glad Påsk önskar TopLogic!

Visste du att: Under påskveckan äter vi runt två tusen ton ägg och bara under påskaftonskvällen beräknas det gå åt hela sex miljoner ägg i timmen i västvärlden! Toplogic AB…

21. mars 2022

Till våra befintliga och blivande kunder

Vi märker att vi för närvarande oftare blir kontaktade av våra kunder. Anledningen till detta är att kunderna nu möts av stigande kostnader p g a att transportbolagen höjer sina…

Kontakta din närmaste konsult

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige