GEODIS

Datum: 26/03-2020

Kapacitetsbrist för gods till och från Fjärran Östern

Marknadsläget för import och export från Asien är fortsatt ansträngt. Vi upplever fortsatta åtstramningar och fraktbärande kapacitet minskar alltjämt. Efter den initiala transportbrist som upplevdes i samband med att den kinesiska produktionsindustrin låg nere vid starten av pågående Covid 19-pandemi, så har den största inverkan varit kopplat till export från Europa. Tyvärr så kan vi nu åter påvisa alltmer frekventa störningar på import från Kina och Fjärran Östern.

Läs mera

_______________

Kära kund,

Vi har vid tidigare tillfällen informerat om restriktioner i både Indien och Bangladesh, kopplat till pågående Covid 19-pandemi. Regeringarna i de båda länderna har i dagarna meddelat att restriktionerna förlängs tills 31 maj i Indien, respektive 30 maj i Bangladesh.

Påverkan för godsflödet är olika beroende på godsets ursprung. I vissa fall fortlöper godshantering och inlandstransporter relativt smärtfritt, medan andra regioner påverkas hårdare.

Vi bibehåller en nära kontakt med våra kollegor i regionen och i de fall enskilda sändningar påverkas, kommuniceras detta direkt till kund.

Vid frågor är ni välkomna att vända er till ert lokala GEODIS-kontor, eller era ordinarie GEODIS-kontaktpersoner.

Med vänlig hälsning
GEODIS Sweden AB

_______________

Förseningar för gods till och från Indien

Kära kund,

Den Indiska regeringen tar nu krafttag för att sakta ner den pågående smittspridningen kopplat till pågående COVID-19-pandemi. Omfattande nedstängning av icke samhällsvitala funktioner kommer att appliceras till och med 14 april.

Produktion och logistik-sektorn kommer att påverkas och förseningar är att förvänta.

I skrivande stund håller fortsatt hamnar och terminaler öppna, men en utbredd brist på chaufförer för inlandsdragningar gör att produktiviteten snabbt minskar.

Vi bibehåller en nära kontakt med våra kollegor i regionen och kommer återkoppla i takt med att ny information presenteras, eller om datumrestriktioner korrigeras.

Vid frågor är ni välkomna att vända er till ert lokala GEODIS-kontor, eller era ordinarie GEODIS-kontaktpersoner.

Följ GEODIS Covid-19-updateringar här

Med vänlig hälsning
GEODIS Sweden AB

Relaterade nyheter

17. januari 2021

Covid-19-restriktioner i Hebei orsakar förseningar

Ett nytt utbrottskluster av Covid-19 i Hebei-provinsen har föranlett nya restriktioner för inlandstransporter till och från, bland annat Tianjin/Xingang och Beijing. Chaufförer måste invänta negativa virus-tester i karantän innan transporter…

6. november 2020

Restriktioner på grund av COVID-19 skapar osäkerhet

Andra vågen av COVID-19 påverkar hela världen och skördar tyvärr offer över alla kontinenter. För att motverka smittspridning införs, nästintill, dagligen nya restriktioner för både individer, näringsliv och samhället i…

2. juni 2020

DB Schenker

Hur tacklar flygbranschen coronakrisen? Har du hört talas om ghost flight? Charterflygplan, som det för några månader sedan flögs semesterglada människor med, används idag för att frakta exempelvis skyddsmaterial. –…

24. april 2020

Ny containerterminal i Stockholm

Kära kund, För er information så kommer containerterminalen i Frihamnen i Stockholm att stängas den 30 april 2020. Containerfartyg kommer att fortsättningsvis anlöpa Norviks hamn. Några viktiga datum. 2020-04-24. Sista…

9. april 2020

TopLogics tips & råd för att bedriva god verksamhet från hemmakontoret

TopLogic är specialister på logistik och inköp av transporttjänster. TopLogic  hjälper företag över hela Europa att handla upp frakter, att optimera lagerstyrning och simulera lagerflyttar. Detta resulterar ofta i stora…

Kontakta din närmaste konsult

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige