fbpx

TopLogic ekspanderer stadig, og har den siste tiden fått fire nye konsulenter bare i Norge. En av dem er Knut Vie, med mer enn 30 års erfaring innen salg og ledelse i egne produksjonsbedrifter i inn- og utland.

Som bedriftsleder har Knut Vie mange års erfaring som innkjøper av transporttjenester.  Hans erfaring er at det som regel er liten tid å orientere seg om priser og tilbud fra de forskjellige transportørene.

– Jeg endte ofte opp med å  velge de samme år etter år. De pristilbudene vi fikk var vanskelig å forstå med soneinndelinger som gjerne også ble forandret flere ganger i løpet av kalenderåret.- Ved innkjøp av varer var frakt var ofte innbakt i pris, slik at det var vanskelig å skille mellom hva som var varepris og hva som var inngående frakt. Veldig ofte var det et vesentlig påslag på fraktpris. Det hadde vært rimeligere å stått for frakten selv.

Større krav til innsikt
Utviklingen de senere år har gått i en slik retning at krav til effektiv vareflyt og kostnadskontroll rundt dette stadig krever bedre planlegging og større innsikt i hva markedet har å tilby av transporttjenester.

– I etterkant har jeg sett at jeg gjerne skulle hatt ekstern hjelp til å analysere disse forholdene, men dessverre hadde jeg ingen kjennskap til bedrifter som kunne hjelpe meg med dette på.

Netthandel gir utfordringer
Netthandel tar over mer av den tradisjonelle varehandelen – mye varer skal sendes og mye varer skal returneres. Det fører til at transportkostnadene utgjør en langt større andel av varekostnaden enn tidligere.

– Skal bedrifter følge med i denne svært raske utviklingen som brer seg til flere og flere bransjer – trenger bedrifter profesjonelle hjelpere som sitter med spisskompetanse innen logstikk. Mye av fraktvolumet består av forskjellige typer gods hva størrelse, form og innhold gjelder. Spesielle hensyn skal tas både med tanke på sikkerhet, holdbarhet og ikke minst tidsfrister. Da kan det være godt med et team i ryggen, som raskt kan analysere bedriftens transportbehov og optimalisere relativt komplekse transportoppgaver på beste og rimeligste måte.

Ny konsulent som ser behovet
Knut Vie har akkurat styrket teamet hos TopLogic som ny konsulent og tar med seg uvurderlig kompetanse, ikke minst som en som selv har sett behovet for bedriftens tjenester fra andre siden.

– Jeg for min del håper at ved å være en erfaren kjøper av transporttjenester også lettere kan forstå andre bedrifters behov for en rask og oversiktlig analyse av dagens situasjon og på grunnlag av dette finne bedre løsninger enn hva bedriften har i dag. Som ny konsulent for TopLogic har jeg store forventninger om å kunne bidra til at bedrifter får vesentlige innsparinger på transportkostnadene samtidig som kvaliteten blir bedre.

Knut Vie

Mer enn 30 års erfaring innen salg og ledelse. Gjennom egne produksjonsbedrifter i inn og utland har han opparbeidet mye kunnskap om logistikk og fortolling. Utdannet Bedriftsøkonom ved Rogaland Distriktshøgskole- universietet i Stavanger samt enkelte påbygningsfag innen markedsanalyse ved BI og universitetet i Bergen. Begynte hos TopLogic i 2019, og jobber ut fra Bergen.

Kontakt: knut.vie@toplogic.no | tel:+4741041041 | Knut Vie på Linkedin