Sju bra tips för ett bra lagerflöde med rätt logistikpartner

Datum: 06/05-2020

Ett stort lager är kostsamt för verksamheten. Ett oöversiktligt och dåligt strukturerat lager ännu mer. God planering och struktur samt flexibla och lyhörda transportörer kan sänka kostnaderna avsevärt. Här är några bra tips.

Kapital bundet i stora lager kan vara en stor börda för företaget. Det är viktigt att veta vad du behöver ha på lager och inte minst att strukturera lagret enligt ABC / FIFO; Objekt som oftast används är lättast tillgängliga (A), medan de som säljs mindre ofta kan vara längre in (B och C).

Om du planerar ett nytt lager, eller kommer att omstrukturera det du har, är det viktigt att tänka på att det finns tillräckligt med utrymme så det är lätt att lasta och lossa, gott om plats för truckar och att lagret är organiserat på ett sätt som ger bra flöde och rotation i lagret.
Det är viktigt att ha ett bra IT-system som hanterar och håller reda på allt i lagret. Då vet du alltid var allt är och kan planera utifrån det. Se också vilka artiklar som är mest frekventa för att flytta dem till ett mer tillgängligt utrymme.
Det måste finnas bra portar/lastkajer så att lossning och lastning görs enkelt och effektivt.
God kommunikation och nära samarbete med transportörer som är lyhörda och flexibla för volymvariationer är viktigt.
En noggrann utbildning av logistikansvariga är lika viktigt. Alla som arbetar med lager måste ha god kunskap om vad som görs och varför det görs.
En bra översikt ger god kontroll över vad som är A-, B- och C-varor. För att undvika att binda mer kapital än nödvändigt är det viktigt att regelbundet gå igenom C-lagret, som kan vara säsongsvaror och vidta åtgärder som försäljning för att bli av med dessa varor.
Om du har en säsongsinventar är det viktigt att ha ett väl fungerande system för att rotera artiklarna, så att rätt säsong är lätt tillgänglig hela tiden. Detta kräver igen god struktur och planering från början.

Många företag har börjat små och gradvis blivit stora, där lagret har vuxit med dem, utan rätt struktur. Då kan det ofta vara lönsamt att få extern expertis som kan hjälpa, som kan se behov, utmaningar och tillsammans med företaget hitta de bästa lösningarna. Oftast med stora besparingar och frigörelse av kapital som följd.

Mats Andersson - TopLogic

Mats Andersson är en av 14 TopLogic-konsulter, fördelade i Sverige och Norge.

Han har 30 års erfarenhet inom logistikbranschen med en grundläggande universitetsutbildning i logistik, bland annat som Global Key Account Manager i ett av världens största logistikföretag. Dessutom har han erfarenhet av terminal / lagerhantering, transportanalys och kvalitetsrevision.

TopLogic är specialiserat på logistik och upphandling av transporttjänster och hjälper företag med förbättrade logistikflöden och kostnadsbesparingar. Under nästan 30 år har TopLogic gjort livet enklare och kostnaderna lägre för kunder i hela Skandinavien, enligt principen No Cure – No Pay.

Läs mer om TopLogic och deras tjänster här

 

Förklaring till uttryck:

FIFO: First In, First Out

ABC: Dela in lagret i vad som är högfrekventa artiklar (A), artiklar som ingår i vanliga (B) och artiklar som säljs mindre ofta.

Översikt över branschuttryck och förklaring av vad det betyder

Relaterade nyheter

18. september 2022

30 år och TopLogic består!

I september 1992 startades bolaget av två konsulter med erfarenhet och befattningar från transport- och speditionsvärlden. Affärsidén var då att vara näringslivet behjälpligt i samband med upphandlingar av nya fraktavtal…

5. juli 2022

Sommaren är här och tennisveckorna har startat i Båstad. Efter 2 år av pandemi hoppas och tror vi på att mycket folk kommer till byn. TopLogic tar tillfället i akt…

23. juni 2022

Sommaren närmar sig med stormsteg, redan midsommar imorgon!

Hos oss på TopLogic är det full fart. Vi har haft en god orderingång under årets första femmånader och gjort affärer med både gamla och nya kunder. Med tanke på…

14. april 2022

Glad Påsk önskar TopLogic!

Visste du att: Under påskveckan äter vi runt två tusen ton ägg och bara under påskaftonskvällen beräknas det gå åt hela sex miljoner ägg i timmen i västvärlden! Toplogic AB…

21. mars 2022

Till våra befintliga och blivande kunder

Vi märker att vi för närvarande oftare blir kontaktade av våra kunder. Anledningen till detta är att kunderna nu möts av stigande kostnader p g a att transportbolagen höjer sina…

Kontakta din närmaste konsult

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige