fbpx
TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Högar av fraktfakturor – har du koll?

By | TopLogic AB

– Många kämpar med högar av fraktfakturor utan att vara helt säkra på att de är korrekta. Det finns många olika fraktberäkningsregler och tilläggsavgifter bland aktörerna på marknaden som gör att även den minsta stickprovskontroll blir till en stor arbetsbörda, förklarar Peter Schlager, Analytiker i TopLogic AB. Read More

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Tull och import – kan du reglerna?

By | TopLogic AB

Behöver du hjälp med egenkontroll av införseldeklarationer? Många verksamheter har inte satt sig in tillräckligt i reglerna, mycket på grund av att det ständigt händer något nytt på området. Och hur är det med Brexit, påverkar det ditt företag?

Read More

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

En kompetent samtalspartner vid val av transportlösningar

By | TopLogic AB

Har du en klar bild av hur mycket transporterna kostar ditt företag? Väljer du samma som vanligt i brist på andra lösningar? Saknar du någon som kan guida dig genom en svåröverskådlig marknad?

Vi har haft en pratstund med TopLogics Hans Nilsson, som med utgångspunkt från Göteborg servar den svenska marknaden. Med mer är 30 års erfarenhet från optimering av världsomspännande flygtransporter, landtransporter och lagerhantering vet han vad han pratar om. Read More

Fraktupphandlingar för Nordiska näringslivet sedan 1992

By | TopLogic AB

Två konsulter med erfarenhet och befattningar från transport- och speditionsvärlden startade det som i dag är en väl etablerad partner på den skandinaviska marknaden med både större och återkommande uppdragsgivare och ett bra förhållande till transportörerna.

Efter att ha arbetat många år inom transportnäringen, förstod TopLogics grundare att det fanns ett behov på marknaden att få stöd för upphandlingar. Transportvärlden är på sitt sätt både unik och samtidigt komplex, där det inte är självklart att kunna jämföra olika transportalternativ.

Ledande på fraktkostnadsanalyser
TopLogic startades i september 1992 av två konsulter med erfarenhet och befattningar från transport- och speditionsvärlden.

– Affärsidén blev att vara näringslivet behjälplig i samband med upphandlingar av nya fraktavtal gällande samtliga transportslag inrikes- och utrikes; “TopLogic AB skall vara det ledande alternativet på den nordiska marknaden då det gäller professionella fraktkostnadsanalyser och IT-stöd. Våra tjänster skall möta marknadens krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och enkelhet” som gäller än idag, förklarar Lennart Johnsson, VD i Toplogic AB.

Kompletta analyser
I samband med detta utvecklades en programvara för att kunna ta hand om stora mängder av transportdata och göra kompletta analyser av frakter, dvs att man kunde göra transparenta jämförelser mellan olika transportalternativ.

– Uppstarten var långt ifrån självklar, det fanns bland annat en skeptiskhet bland transportörerna att låta TopLogic utgöra en mellanhand mellan kund och transportör, och särskild då man redan utförde transporterna för kundens räkning. En grundläggande förutsättning var redan då att TopLogic var en oberoende part för såväl kund som transportör.

Utökade successivt
Ganska snabbt insåg kunderna behovet och intresset för att få hjälp med logistikupphandlingar växte. TopLogic utökade successivt antalet konsulter och analytiker och transportmarknaden insåg att ett samarbete med TopLogic kunde generera fler affärer.

– Genom att anlita TopLogic upplevde kunderna att man fick ett bättre resultat vid upphandlingarna, dels genom att man fick bättre ekonomiska villkor, men även att TopLogics insyn i transporternas komplexitet, ledde fram till även bättre lösningar service och kvalitetsmässigt. Kunderna blev både fler och allt större företag anlitade TopLogic.

2008 ändrades ägarstrukturen genom att dåvarande konsulter och analytiker köpte bolaget och gick då in som delägare i företaget, en struktur som finns kvar i dagens upplägg. Nya konsulter tillkom och delägarskaran utökades. 2013 etablerade TopLogic ett bolag i Norge, där våra koncept var mer okända och blev således väl mottagna på den norska marknaden. Även i Norge utökades konsultskaran successivt.

– Idag är TopLogic en väl etablerad partner på den skandinaviska marknaden med både större och återkommande uppdragsgivare och ett bra förhållande till transportörerna. Vår produktflora har också utökats under åren, där fraktupphandlingarna kan kompletteras med fakturakontroller, optimerings och kalkyleringsmodeller, lageranalyser/optimering mm.

Utmaningen för oss idag är att följa med på tåget in i en föränderlig värld med bl a en ökad e-handel, nya transportkoncept med ett ännu större fokus på miljöaspekten, utvidgade affärsmetoder i takt med olika mediers utveckling, nya samarbetspartners för nya/utvidgade produkter etc. Vi måste således anpassa våra tjänster till den framtida utvecklingen för att kunna ligga i framkant.

Lennart Johnsson, TopLogics VD,  har många års erfarenhet från transport- och logistikbranschen, med övergripande verksamhetsansvar för olika enheter. Hos TopLogic sedan 2005.

Lennart Johnsson - TopLogic

Lennart Johnsson – TopLogic

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Billigare och bättre frakt med analys

By | TopLogic AB

Sliter du med att få översikt över alla olika priser och tillägg för frakt? Lägger du allt för mycket tid, som du egentligen inte har, på detta? Det finns bra lösningar på problemet.

Det finna många anledningar till att välja TopLogics tjänster, men den viktigaste är nog att du ofta får bättre priser, för samma eller bättre kvalitet, och att du själv sparar tid.

Omöjligt att få översikt som kund

De flesta av TopLogics kunder har späckade vardagar, med fulltecknade kalendrar och krävande arbetsuppgifter.

– Att göra en bra analys av företagets logistikbehov och samtidigt åstadkomma en bra kravspecifikation för de behov och fraktrutter man redan har kan vara en krävande och inte minst tidsödande process. När så offerterna från de olika transportörerna kommer in, fordras det ännu mer tid och kunskap för att sammanställa alla priser och tillägg samt jämföra med det du redan har. Leverantörerna har ofta olika upplägg för både priser och alla tillägg, så det kan snart kännas som en omöjlig uppgift att få överblick, förklarar Thor Ole Fongaard, VD i TopLogic AS.

27 år med logistikbesparingar

Lyckligtvis så behöver du inte göra detta jobb själv. I 27 år har TopLogic hjälpt kunder i Norge och Sverige med logistikbesparingar.

– TopLogic har hög kompetens vad gäller hur en verksamhet kan åstadkomma stora besparingar genom en grundlig genomgång av sitt logistikbehov, ofta kombinerat med högre kvalitet och enklare rutiner. Vi ser inte bara på priserna från de enskilda anbudsgivarna, utan också hur de bäst kombineras med ökad kvalitet inom flera områden.

Har kunskap om transportörerna

TopLogic får som regel väsentligt bättre priser än vad verksamheten själv får. Detta har många orsaker;

– Transportörerna känner oss och vet att vi genom TopLogic-metoden får fram ett jämförelsematerial där man jämför «äpplen med äpplen», det vill säga alla priser inkluderar tillägg, sida för sida. Det får som regel också transportörerna att vässa priserna lite extra. Det i sin tur gör valet mycket enklare för kunden. Samtidigt känner vi transportörerna och vet vem som utmärker sig på olika områden.

Läs mer om erfarenheterna från kunder till TopLogic.

Thor Ole Fongaard - TopLogic

Thor Ole Fongaard – TopLogic

Thor Ole Fongaard har 14 års erfarenhet som konsult inom bl a managment, ledarskap och försäljning och även arbetat med att bygga upp och driva importföretag.

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Saknade själv hjälp för frakttjänstanalyser som företagsledare

By | TopLogic AB

TopLogic expanderar stadigt och har den sista tiden fått fyra nya konsulter enbart i Norge. En av dem är Knut Vie, med mer än 30 års erfarenhet från försäljning och ledning i egna företag både hemma och utomlands.

Som företagsledare har Knut Vie många års erfarenhet som inköpare av frakttjänster. Hans erfarenhet är att det som regel är kort om tid för att orientera sig om priser och erbjudanden från de olika transportörerna.

– Det slutade ofta med att jag valde samma år efter år. De offerter vi fick var svåra att förstå, med zonindelningar som gärna också förändrades flera gånger under kalenderåret.

– Vid inköp av varor var ofta frakt inbakat i priset, vilket gjorde det svårt att skilja mellan vad som var varupris och vad som var frakt. Väldigt ofta var det ett betydande påslag på fraktpriset. Det hade varit vettigare att stå för frakten själv.

Större krav på insikt
Utvecklingen på senare år med krav på effektivt produktflöde och kostnadskontroll kring detta, kräver allt bättre planering och större insikter om vad marknaden har att erbjuda av frakttjänster.

– I efterhand har jag förstått att jag skulle haft extern hjälp för analysera dessa förhållanden, men dessvärre kände jag inte till några företag som skulle kunna hjälpa mig med detta.

Näthandeln innebär utmaningar
Näthandeln tar över allt mer av den traditionella varuhandeln – mycket varor ska sändas och mycket varor ska returneras. Det leder till att fraktkostnaderna utgör en långt större del av varukostnaden än tidigare.

– Om företagen ska hänga med i denna väldigt snabba utveckling, som sprider sig till allt fler branscher, behöver de professionell hjälp av partners med spetskompetens inom logistik. En stor del av fraktvolymen består av olika sorters gods med olika storlek, form och innehåll. Speciella hänsyn måste tas med tanke på säkerhet, hållbarhet och inte minst tidsfaktorn. Då kan det vara bra med ett team i ryggen, som snabbt kan analysera verksamhetens fraktbehov och optimera relativt komplexa fraktuppdrag på bästa och mest effektiva sätt.

Ny konsult som ser behovet
Knut Vie har precis stärkt teamet hos TopLogic som ny konsult och har med sig ovärderlig kompetens, inte minst i rollen som en köpare som själv insett behovet av våra tjänster.

– Jag för min del hoppas att jag som erfaren köpare av frakttjänster också har lättare att förstå andra verksamheters behov av snabb och översiktlig analys av dagens situation och på grundval av denna hitta bättre lösningar än vad man har idag. Som ny konsult för TopLogic har jag stora förväntningar på att kunna bidra till att verksamheter gör betydande besparingar på fraktkostnaderna samtidigt som kvaliteten blir bättre.

Motorsport, terrängfordon och veteranbilar – Hilja trivs som den enda kvinnan i TopLogic

By | TopLogic AB

Hilja Heikkinen är för närvarande den enda kvinnan i TopLogic. Hon har varit med sedan 2017 och arbetar som konsult. Dagarna består mycket av uppföljning med företag som hon tidigare har hjälpt genom TopLogic. Nyligen började hon med en ny kund som har beställt fakturakontroll.

– Jag är väldigt glad i TopLogic, och fick en underbar mottagning av mina kollegor i början. Var först lite osäker på om jag ville arbeta med detta, men fick bra stöd från de andra som gjorde mig säker på att fortsätta.

Til dagligen bor hon på en gård utanför Borås, där djuren i ladan måste vika för en stor samling fordon. Hon är mycket förtjust i motorsport och körer mer än gärna offroad med någon skogsbil. Veteranbilar är en annan passion.

Hiljas Standard Vanguard från 1953.

Jag älskar skog och frisk luft, oavsett om det är med en av fordonen eller promenader i skogen. Där samlar jag energi som ger mig energi till att med glädje och fokus besöka företag och se över deras fraktkostnadslogistik.

Hilja Heikkinen - TopLogic

Hilja Heikkinen – TopLogic

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Toplogic hittar din optimala transportlösning

By | TopLogic AB

I djungeln av transporterbjudanden, där pris, kvalitet och tid spelar huvudrollerna, hjälper vi dig. Igenom analys, offertrundor och slutförhandlingar hittar vi den bästa lösningen. Och tar enbart betalt utifrån hur mycket du sparar.
No cure – no pay. Vi kallar det TopLogic-metoden.

 

Transport väljs ofta efter dagsbehovet och verksamheter hamnar lätt i lösningar som är dyrare än nödvändigt – som inte nyttjar de mest optimala lösningarna eller ger den nödvändiga önskade kvaliteten. Att få översikt över de bästa lösningarna tar tid och är ofta en komplicerad process. Detta gör TopLogic för dig. Enkelt, kompetent och tryggt.

Innovativ metod

Vi analyserar nuläget för verksamhetens transportlösningar och stämmer av mot väntade förändringar. Med detta som underlag tar vi fram ett förslag till anbudsförfrågan för aktuella transportörer. Därefter gör vi en översikt över förhandlingsläget, innan vi deltar i förhandlingsprocess och uppföljning. Allt följer en noggrann tidplan, som vi har gjort tillsammans.

Din rådgivare

Du har full kontroll hela vägen – vi är din rådgivare, medan du fattar besluten. Att vi gör jobbet spar mycket tid för dig.

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Med 20 års erfarenhet har vi hjälpt kunder över hela Europa med sammanlagt 1.200 transportupphandlingar. 95 procent av uppdragen har resulterat i förbättrade logistikflöden och kostnadsbesparingar. Vi är så pass säkra på resultatet, att vi tar betalt utifrån hur väl vi lyckas.

Genom noggrant förberedda tidtabeller analyseras, justeras och förbättras bolagets nuvarande situation och vi erbjuder förslag till anbud. Därefter deltar vi i förhandlingsprocess, gör slutrapporter och hjälper till med uppföljning. Skillnaden och därmed kostnadsbesparingen anges i slutrapporten och utgör grunden för avgiften.

Ingen besparing betyder ingen kostnad för dig.


Ta kontakt med oss.
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.

Et helhetlig og gjennomført overblikk for Roy Storli i Vom og Hundemat

En grundlig och väl genomförd analys

By | TopLogic AB

– När vi har ingått nya frakt- och transportavtal har TopLogic lyssnat på våra önskemål; där ekonomi, känslor och gamla traditioner har varit avgörande faktorer för ett gott samarbete, säger Roy Storli, VD i Vom og Hundemat.

Et helhetlig og gjennomført overblikk for Roy Storli i Vom og Hundemat

Vom och Hundemat ligger i Trøgstad och har för närvarande trettio anställda. De levererar högkvalitativ hundmat till hela Norden, Tyskland, Frankrike och England.

Som ett litet företag har Vom och Hundemat upplevt en snabb och stor tillväxt sedan 2012, vilket har lett till att de inte har haft tid att slutföra alla processer på ett bra sätt. Transportdelen har därför levt sitt eget liv.

– TopLogic har varit ett mycket bra stöd och en trygg partner att ha med i denna process. Med sin solida erfarenhet och kunskap har vi uppnått ett mycket bra resultat samtidigt som vi haft en god och trevlig dialog, förklarar en nöjd Storli.

Översikt över kostnader

– TopLogic kontaktade oss vid en tidpunkt då vi behövde få en översikt över de stora kostnadsposterna. Ett trevligt möte med förtroendeingivande människor, kombinerat med en förutsägbar ”No cure no pay”-lösning, gjorde att vi kom överens om ett konsultuppdrag, förklarar Storli.

Uppdraget på sex månader har varit en omfattande process. TopLogic började granska tusentals fakturor så att de fick en totalbild av fraktkostnaderna.

– Frakter är prissatt på många olika sätt vilket gör det komplicerat för kunderna. Genom att göra en omfattande analys med jämförelse av transportavtal och våra kvalitetskrav, blev det lättare att jämföra priser och kvalitet från olika leverantörer, förklarar han.

Omfattande process

– För att få en bra lösning och jämföra priser initierade TopLogic en offertrunda mellan många leverantörer, inklusive de som vi hade tidigare. Tillsammans valde vi de tre mest relevanta leverantörerna, som vi genomförde samtal och förhandlingar med, förklarar Storli.

– TopLogic har tagit hänsyn till våra önskemål hela vägen. Med nära kontakter med kunder som vi har arbetat med i många år har det varit särskilt viktigt för oss att välja en lösning som fungerar mer än ett rimligt pris. Mest av allt ville vi ha den bästa och mest hållbara lösningen, både för oss och transportörerna, betonar Storli.

Storli förklarar också att det är viktigt att deras transportörer är anpassningsbara till kunderna så att de kan tillhandahålla ytterligare service efter behov.

Bra och bättre lösning

– Vi skrev avtal med en välkänd leverantör som hade kapacitet att ta ansvar för hela vår logistik, vilket resulterade i en mycket bättre och billigare lösning än tidigare. Med en leverantör att förhålla sig till, blir vardagen också lättare, säger han nöjt.

– Att vi också har valt att använda samma prismodell på alla transporter, oavsett geografiskt område som vi skickar ut varorna till, gör det enklare och mer förutsägbart att beräkna kostnaden för våra transporter, informerar han.

Storli medger att de utan TopLogic, inte hade kunnat göra det här jobbet så grundligt, med ett lika bra resultat och en lika bra lösning.

– På lång sikt, om vi behöver titta på logistiklösningar igen, kommer det definitivt att vara aktuellt med ett nytt uppdrag, säger han.

 


Ta kontakt med oss.
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.

Enklere og tryggere hverdag med fakturakontroll Midsona

Enklare och säkrare vardag med fakturakontroll

By | TopLogic AB

Vill ert företag lägga mindre tid på manuellt arbete med fraktavtal samtidigt som du undviker risken för feldebiteringar från transportören?

Många väljer att göra stickprov på inkomna fakturor, vilket kan ge en felaktig bild av fraktkostnaderna och ger dig också en stor avvikelse på årsbasis.

Enklere og tryggere hverdag med fakturakontroll - Midsona, Björn Ullemark

Björn Ullemark, Midsona

Logistikchefen på Midsona, Björn Ullemark anser att risken för felbetalningar, vilket ofta leder till extra kostnader, inte är värd att ta.

– En fakturakontroll gör oss övertygade om att våra leverantörer fakturerar oss korrekt, medan vi snabbt upptäcker fel i våra inkommande fraktfakturor. Detta gör det möjligt för oss att förenkla vår administration som är relaterad till fakturakontroll, säger Ullemark.

Transport Utmaningar

Malmöbaserade Midsona-koncernen är Nordens ledande inom ekologisk mat, hälsokost och egenvård och både utvecklar och marknadsför produkter som bidrar till ett hälsosammare liv.

Som en stor grupp är det inte sällsynt att Midsona möter olika transportutmaningar, vilket innebär att de måste utföra ”Ad hoc-analyser” för olika kunder. Då är TopLogic extra bra att ha.

Gruppen har ett komplext logistikflöde med inkommande transporter från stora delar av världen, såväl som utgående transporter i Europa och främst i Norden.

”Det betyder att vi har arbetat med ett antal transportföretag som är experter inom sitt område. De olika transportbolagen har egna debiteringsmodeller och utan fakturakontroll är det svårt att kontrollera att alla faktiska rader är korrekta, säger Ullemark.

Trevligt samarbete

Med ett gott samarbete med TopLogic har vardagen också blivit lättare för Ullemark, som ansvarar för Midsonas fraktavtal.

”TopLogic utför jobbet på ett enkelt och tydligt sätt, och ger oss feedback löpande som ger oss ett försprång”, förklarar han.

”Genom vårt samarbete med Top Logics vill vi att de nya och förhoppningsvis förbättrade priserna blir sanna”, säger han nöjd.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende  logistikk prat
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.