fbpx

GEODIS

By mars 26, 2020Covid-19 sv

Kära kund,

Vi har vid tidigare tillfällen informerat om restriktioner i både Indien och Bangladesh, kopplat till pågående Covid 19-pandemi. Regeringarna i de båda länderna har i dagarna meddelat att restriktionerna förlängs tills 31 maj i Indien, respektive 30 maj i Bangladesh.

Påverkan för godsflödet är olika beroende på godsets ursprung. I vissa fall fortlöper godshantering och inlandstransporter relativt smärtfritt, medan andra regioner påverkas hårdare.

Vi bibehåller en nära kontakt med våra kollegor i regionen och i de fall enskilda sändningar påverkas, kommuniceras detta direkt till kund.

Vid frågor är ni välkomna att vända er till ert lokala GEODIS-kontor, eller era ordinarie GEODIS-kontaktpersoner.

Med vänlig hälsning
GEODIS Sweden AB

_______________

Förseningar för gods till och från Indien

Kära kund,

Den Indiska regeringen tar nu krafttag för att sakta ner den pågående smittspridningen kopplat till pågående COVID-19-pandemi. Omfattande nedstängning av icke samhällsvitala funktioner kommer att appliceras till och med 14 april.

Produktion och logistik-sektorn kommer att påverkas och förseningar är att förvänta.

I skrivande stund håller fortsatt hamnar och terminaler öppna, men en utbredd brist på chaufförer för inlandsdragningar gör att produktiviteten snabbt minskar.

Vi bibehåller en nära kontakt med våra kollegor i regionen och kommer återkoppla i takt med att ny information presenteras, eller om datumrestriktioner korrigeras.

Vid frågor är ni välkomna att vända er till ert lokala GEODIS-kontor, eller era ordinarie GEODIS-kontaktpersoner.

Följ GEODIS Covid-19-updateringar här

Med vänlig hälsning
GEODIS Sweden AB