fbpx

Sterk vekst med VikingBad og TopLogic

By april 2, 2015Referens, Referens SV

VikingBad AS har mer enn doblet sin omsetning de siste 4 årene. Som en konsekvens av dette har transportbehovet økt betydelig. Siden transport og logistikk er et viktig suksesskriterie for bedriften, ønsket VikingBad en grundig gjennomgang og valgte TopLogic som samarbeidspartner.

vikingbad-kristianProdukt- og logistikk sjef Kristian Schlanbusch beskriver sin opplevelse slik: For at vi skulle kunne opprettholde fokus på våre operative arbeidsoppgaver i en travel hverdag, valgte vi TopLogic for å analysere våre frakter og finne fremtidsrettede transportløsninger. Sammen med TopLogic har vi hatt en total gjennomgang av våre transporter og fått en kvalitetssikring av prisene i forhold til økt transportvolum.

TopLogic gir gode beslutningsgrunnlag og sparer tid.

Vi er meget godt fornøyd med den jobben TopLogic har gjort for oss. Den analysen TopLogic ga oss, gjorde at vi fikk synliggjort fakta på en grundig måte som vi selv ikke hadde tid til. Vi fikk den infor-masjonen vi trengte for å kunne ha en god og konstruktiv dialog med transportørene.
Ved å benytte TopLogic i forhandlingene med transportørene fikk vi en meget god oppmerksomhet, spesielt fra vår eksisterende transportør, noe vi ikke har opplevd tidligere.

Vi har fått en transportløsning hvor kvaliteten er bedret. Vi vet at våre priser er riktige og i samsvar med det økte transportvolumet vi har i dag.

FIM—Freight Invoice Management, oppfølging og overvåkning av våre fraktkostnader
Vi har valgt å benytte oss av TopLogic sin Freight Invoice Management løsning FIM, som er en automatisert prosess for kontroll av fraktfakturaer på sendingsnivå ned til minste detalj. Det gjør at vi hele tiden er trygge på at rett debitering av frakt blir gjort. I tillegg har vi en løpende overvåking av vårt transportmønster. Vi vil med dette bruke minimalt med interntid på fakturakontroll og får en løpende transportanalyse som gjør at vi enkelt og raskt kan gjøre endringer i rett tid. Via TopLogics web-system FIM har vi enkle målepunkter som gjør at vi har god kontroll på våre logistikkprosesser.

VikingBad AS ble etablert i 2003 og holder til i Grimstad.
VikingBad AS er importør og leverandør av synlige VVS-produkter samt utendørs massasjebad og motstrøms basseng.
For VikingBad AS er trygghet og kvalitet i alle ledd, sentralt. VikingBad AS ønsker å være bevisste sitt ansvar og drive en sunn, rasjonell og miljøvennlig virksomhet.
VikingBad AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn i mai 2011. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.