Kompetens och närhet är två av våra viktigaste nyckelord. Våra konsulter och analytiker har lång erfarenhet inom transportsektorn och förstår verkligheten utifrån såväl fraktköpar- som transportörsperspektiv.
Vi har huvudkontor i både Stockholm och Oslo samt etablerade säljkontor över stora delar av Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder.
Vi är idag 13 konsulter och analytiker som står till ditt förfogande. Ett samarbete med TopLogic innebär en egen kontaktman men du förfogar alltid över hela vår samlade kompetens.

Konsulter i Sverige

Lennart Johnsson - TopLogic

Lennart Johnsson

Mångårig erfarenhet av transport/logistikbranschen med övergripande verksamhetsansvar för olika enheter, hos TopLogic sedan 2005.

(+46)705140921
Peter Bäckstadi - TopLogic

Peter Bäckstadi

Marknadsekonom och MA-Logistiker med 25 års erfarenhet av internationella transporter, varav 10 år hos ett av världens största speditionsbolag.

(+46)706334207
Bertil Lundgren

Bertil Lundgren

Mångårig erfarenhet inom logistik. Speditör, transportledare, chef för bilterminal och kommersiellt lager. Konsult inom TopLogic sedan 2005.

(+46)768507828
Peter Schlager - TopLogic

Peter Schlager

Analytiker med 20 års erfarenhet av fraktupphandlingar inom samtliga transportslag Worldwide.

(+46)709667082
Göran Sjöquist - TopLogic

Göran Sjöquist

Lång erfarenhet av internationell logistik, projektstyrning och IT på koncernnivå. Optimering av central- och tullager samt globala logistikflöden.

(+46)705759012
Kjell Bergström - TopLogic

Kjell Bergström

Bred erfarenhet inom inköp/logistikområdet med tyngdpunkt på transport och lager. Har erfarenhet både från köpande och säljande part. Specialitet, lager, lageroptimering och lagerlokalisering.

(+46)703765285
Janne Skillmo - TopLogic

Janne Skillmo

Analytiker med 20 års erfarenhet av fraktupphandlingar inom samtliga transportslag Worldwide.

(+46)708927521
Per-Olof Altin - TopLogic

Per-Olof Altin

Har en röd tråd genom hela sin aktiva jobbkarriär. Transport & Logistik. Tidigare arbetat på ledande poster i olika företag. Har i grunden en gedigen Ekonom utbildning med inrikting på Logistik och materialhantering.

(+46)703767051
Rasmus Helgesson - TopLogic

Rasmus Helgesson

Med mer än 25 års erfarenhet av både köpare och säljare på logistikområdet i större globala företag samt småföretag har Rasmus allt som behövs för att hjälpa TopLogic sina kunder med kostnadseffektiva logistiklösningar.

(+46)709767690
Hilja Heikkinen - TopLogic

Hilja Heikkinen

Lång yrkeserfarenhet inom logistik och frakt med alla transportsätt, specialitet flyg. Tullrådgivare.

(+46)705284448
Mats Andersson - TopLogic

Mats Andersson

Har 30 års erfarenhet av logistik branschen. Samt en grundläggande universitetsutbildning inom logistik Den senaste tiden som Global Key Account Manager på ett av världens största logistik bolag. Har även erfarenheter inom terminal/lagerhantering, transportanalys och kvalitetsrevision.

(+46)709918557

Hans Nilsson

Over 30-års erfarenhet från flygtransporter world wide. Planering og optimering av transportlösninger, samt ledning og lastning. Lång och bred erfarenhet med marktransport og lagerhandtering.

(+46)739814527

Konsulter i Norge

Thor Ole Fongaard - TopLogic

Thor Ole Fongaard

Har 14 års erfarenhet som konsult inom bl a managent, ledarskap och försäljning och även arbetat med att bygga upp och driva importföretag.

(+47)91704447
Peter Vodrup - TopLogic

Peter Vodrup

Har mer än 25 års erfarenhet inom försäljning och förvaltning, både nationellt och internationellt. (Tyskland och Storbritannien) Bred erfarenhet inom logistik, inklusive försäljning av tull- och transportlösningar i Norge.

(+47)95207889
Ivar Iversen

Ivar Iversen

Har mer än 10 års erfarenhet inom transport och logistik med spänning från träbelastning, leverans till system / projektledare i DHL Supply Chain där jobbar jag med optimering, routing och vidareutveckling.
Utbildad i IKT, Kommunikation och säkerhet, både från Norge och utomlands. Och har nästan 30 års erfarenhet av komplexa tekniska lösningar i stora och små företag.

(+47)47416608

Arild Foss

Ny konsult, mer info kommer.

(+47)99515568

Grim Sjøstedt

Ny konsult, mer info kommer.

(+47)98215902

Knut Vie

Ny konsult, mer info kommer.

(+47)41041041

Geir Kåre Johansen

Mer än 20 års erfarenhet innom försäljning og marknadsföring från olika B2B-brancher. Utbildad Marknadskandidat från Handelshøyskolen BI. Arbetat som alt från Key Account Manager til Logistikk konsult, mycket med logistik og varuströmmar, och vet viktigheten av at kunden får varorna til rett tid, til rett stelle, och til rett pris.

Styrelse och ledning

Lennart Johnsson - TopLogic

Lennart Johnsson

Mångårig erfarenhet av transport/logistikbranschen med övergripande verksamhetsansvar för olika enheter, hos TopLogic sedan 2005.

Thor Ole Fongaard - TopLogic

Thor Ole Fongaard

Har 14 års erfarenhet som konsult inom bl a managent, ledarskap och försäljning och även arbetat med att bygga upp och driva importföretag.

Kjell Bergström - TopLogic

Kjell Bergström

Bred erfarenhet inom inköp/logistikområdet med tyngdpunkt på transport och lager. Har erfarenhet både från köpande och säljande part. Specialitet, lager, lageroptimering och lagerlokalisering.

Janne Skillmo - TopLogic

Janne Skillmo

Analytiker med 20 års erfarenhet av fraktupphandlingar inom samtliga transportslag Worldwide.

Grim Sjøstedt

Knut Vie

Arild Foss