VikingBad AS fikk igjen meget gode resultater ut av samarbeidet med TopLogic!

Datum: 09/02-2022

Språket i det här innehållet matchar inte det aktuella visningsspråket.

VikingBad AS fikk igjen meget gode resultater ut av samarbeidet med TopLogic!

For VikingBad AS har det i to omganger vært svært hensiktsmessig å gjennomføre en fraktkostnadsanalyse. Med hjelp av TopLogic-metoden, fikk de en betydelig besparelse.

-En slik prosess vi har vært igjennom er krevende og tung. Det kommer selvsagt an på hvor stor man er, men for vår del ville vi ikke gjort en så nøye og god prosess alene. Vi hadde ikke hatt kapasitet til å gjennomføre det hele uten TopLogic som er eksperter på området. Vi kommer garantert til å benytte oss av TopLogic igjen, da det er vel anvendte penger, sier logistikk ansvarlig Kristian Schlanbusch i VikingBad.

VikingBad AS holder til i Grimstad og er en stolt norsk totalleverandør av monteringsvennlige kvalitetsprodukter innen VVS. De har et landsdekkende serviceapparat, med kataloger og webside som gir full oversikt over hele deres sortiment. VikingBad forsøker alltid å ha høyt søkelys på trygghet og kvalitet, og setter derfor høye krav til sine kvalifiserte rørleggerbedrifter med fagkompetanse. De ønsker kun å selge sine produkter til fagfolk som igjen stiller like høye krav ovenfor seg selv, slik at de alle får fornøyde kunder.

Viktigheten med fraktanalyse

-Med en omsetning i 2021 som vil ende i underkant av 400 millioner kroner, er distribusjon en vesentlig del av våre kostnader. Gode kvalitetssikrede transportløsninger er særdeles viktig for oss, sier Kristian Schlanbusch.

I 2020 inngikk VikingBad ny avtale med TopLogic som er uavhengig spesialister på innkjøp av frakttjenester. VikingBad hadde tidligere god erfaring fra samarbeid med TopLogic, og ønsket med tanke på utviklingen i markedet en ny gjennomgang av sine fraktkostnader og transportløsninger.

Prosjektet ble delt i to, der man startet med sendinger for båt og fly fra USA og Østen, hvor 95% av godset går med container. Årsaken til dette var den gitte tidsrammen for prosjektet på bakgrunn av ferdigstillelse av prislister for 2021. I tillegg var det viktig for VikingBad å oppnå avtaler med binding av priser i ett år frem i tid. Nettopp fordi fraktkostnadene er en betydelig del av varens kostand.

Videre ble det sett på prosjektering av innenlands transport, pluss import og eksport med bil. -Vi har med innkjøp fra utenlands frakt til Norge å gjøre hver eneste dag. Vi er avhengig av et daglig velfungerende samarbeid, da vi ikke håndterer enkeltsalg til kunden, men et stort

volum direkte til våre lokale samarbeidspartnere rundt om i hele landet. Dette stiller vi høye krav til, sier Schlanbusch.

Over en periode ble det kjørt testsendinger på import fra Italia.

I tillegg ble det hentet inn referanser fra eksisterende kunder på vurderte transportører.

Ved å fordele varestrømmen på flere aktører, vurderte TopLogic at det kunne innebære en større sikkerhet for VikingBad. Begge innenlands transportørene som ble valgt er store, seriøse med vel utbygde nettverk, og godt rykte for å levere god kvalitet. I tillegg til at en av de var en meget stor aktør på sjø og fly, samt import og eksport fra hele Europa. Totalt sett en god optimaliseringsløsning.

Løsningen ble derfor flere hovedaktører fordelt på ulike transportører, noe som ga VikingBad en kostnadsreduksjon på 19,18%, noe som Schlanbusch kan bekrefte at de er godt fornøyd med.

Utfordringer med sjøtransport

Med store endringer i marked grunnet Covid 19 ble prosjekt sjø en stor utfordring. Kapasiteten og tilgjengeligheten på containere, båt og fly ble betydelig redusert grunnet pandemien. I analysen erfarte TopLogic på grunn av markedets situasjon at flere etterspurte transportører trakk seg da de ikke ønsket å binde prisene på et år frem i tid.

Avgjørende med ekspertisehjelp fra TopLogic

-Når vi vurderte et samarbeid med TopLogic var hoved argumentet kostnadseffektivisering. Vi synes samarbeidet har vært veldig bra. Det er viktig å bedrive benchmarking på pris og kvalitet.

Økt besparelse på frakt er av stor betydning for VikingBad sine kunder som får lavere priser på sine frakter. Schlanbusch opplever også et godt samarbeid med transportørene, i tillegg til struktur og god kvalitet.

Relaterade nyheter

10. oktober 2020

Fick mycket bättre kontroll på både transportlogistik, priser och lagerhantering.

Tremco Illbruck hade behov av att få bättre kontroll över sina transportkostnader och kontaktade TopLogic. Genom olika analyser och optimeringskalkyler fick man en bättre översikt över sina varuflöden, som transportkostnader,…

10. oktober 2020

Bewi-koncernen har anlitat TopLogic

Bewi-koncernen har anlitat TopLogic för att optimera sina logistikostnader. Bewi-koncernen har under 2015 och 2016 utnyttjat Toplogic för att handla upp sina frakter i Sverige, Norge, Danmark samt Finland. Med…

10. oktober 2020

Trimble valde TopLogic

Trimble valde TopLogic som samarbetspartner för fraktupphandling Trimble är en global leverantör av avancerade lösningar som optimerar produktivitet och ökar lönsamheten för våra kunder. Mest känd för GPS-teknologi, integrerar Trimble…

28. juli 2020

Stark tillväxt med VikingBad och TopLogic

VikingBad AS har mer än fördubblat sin omsättning under de senaste fyra åren. Som en följd av detta har behovet av transport ökat avsevärt. Eftersom transport och logistik är ett…

15. maj 2020

Sparar en halv miljon per år på frakt med TopLogic-metoden

Familjeföretaget i Enebakk trodde att de hade en fullständig översikt och bra metoder för att alltid få den billigaste frakten. Det visade sig dock att det var möjligt att spara…

Kontakta din närmaste konsult

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige