Et trygt og fordelaktig samarbeid

Datum: 05/12-2018

Språket i det här innehållet matchar inte det aktuella visningsspråket.

– Ved å la TopLogic få evaluere transportavtalene på et bredt grunnlag, sikrer vi oss til enhver tid de beste avtalene – som gjør oss ekstra konkurransedyktig i markedet, forklarer Erlend Dahle, Logistikk- og innkjøpsansvarlig i VINK Norge.   

VINK Norge er ledende leverandør av plast til industri, bygg og skilt/reklame og er en del av «the plastic family» som leverer på verdensbasis. Med en kompleks og bred leveranse av blant annet plastmaterialer, følger det også med gods som er mindre håndterbart for transportørene.

– Enkelte av transportørene kan nekte å gi oss en pris på godset fordi det er for krevende. I den fasen er TopLogic en god aktør og hjelper oss med å finne fram til aktører i markedet, som er skikket til annet gods enn standard europaller, forklarer Dahle.

Miljøfyrtårnbedrift

Som Miljøfyrtårnbedrift tar VINK miljø på alvor ved samarbeid med avfallshåndteringsbedrifter for gjenvinning, bevisst bruk av energi, flyreiser og egne kjøretøy.

Siden 1994 har Vink Norge vært er en del av en større kjede med distribusjon i USA, Canada, Australia og nordvestlige deler av Europa, samt Amari Plastis PLC i England og Skottland. I Norge har de en bedrift i Oslo som er størst med 28 ansatte, i tillegg til en med syv ansatte på Bryne i Rogaland..

Langt samarbeid

At TopLogic har opptrådt som en ryddig og tillitsfull aktør hele veien gjennom samarbeidet, har vært avgjørende for et stort firma som VINK.

– Vi er avhengige av at TopLogic har et godt renommé og at de er en skikkelig og nøytral aktør også i forhold til transportørene. Er man ikke det, vil også utvalget blant de som ønsker å gi oss informasjon og tilbud, være sterkt begrenset, forklarer Dahle.

– Med et syv års godt og fornøyelig samarbeid med TopLogic, anbefalte vi dem videre til to av våre søsterbedrifter i Sverige, sier han fornøyd.

Gode rådgivere

TopLogic sitter med mye kunnskap om transport, som kommer VINK til gode; informasjon på kvalitet om nye aktører, forandringer i bransjen, samt nye bedrifter som kommer og går i sammenslutning med andre.

Dahle synes det alltid er trygt å vite at de har en god støttespiller og rådgiver i det daglige.

– Ved spesielle spørsmål, som eksempel momsproblematikken innen Sverige, er det naturlig for oss å kontakte TopLogic, da deres kunnskap går utover Norges grenser, sier han.

– De har også god kunnskap når det gjelder prising, om hvordan aktørene beregner og forholder seg til tillegg. På den måten har de gitt oss et godt grunnlag for å kunne velge riktig ut i fra de mest lukrative premissene, forklarer han.

Seriøse avtaler

VINK inngår avtaler som går over flere år, med faste avtalte justeringer i henhold til prisindekser. Spesielt har de vært fornøyd med en fleksibel ”No cure- no pay” løsning.

–  Med en slik avtale er det opp til oss hvilken transportør og prisklasse vi velger i en helhetlig vurdering som baseres på pris, servicegrad og tiltro, forklarer Dahle.

Ved flere anledninger har TopLogic gått gjennom alternative transportanbud både for innland og utland. Ved å sammenligne priser og øvrige betingelser, finner de fram til de beste løsningene på frakt, både i Norge og fra utlandet.

– Først og fremst ønsker vi oss seriøse aktører som også tar ansvar når noe går galt. At TopLogic har kunnskap om bransjen og kjenner til kvalitetene til de enkelte transportørene, gir oss et stort fortrinn, sier han.

Kompleks jobb

Når VINK har forsøkt å inngå transportavtaler selv, har de opplevd usikkerhet om det finnes flere muligheter til forbedringer.

– Vi valgte et samarbeid med TopLogic, mest av alt grunnet den effektive måten de arbeider på. Informasjonen og rådene de gir oss på de ulike talldataene, gjør at vi kan forhandle oss fram til de beste avtalene med de ulike transportørene, sier Dahle fornøyd.

– Å bryte ned dataene på strekninger med gods, er også en enorm jobb som gjøres på forhånd, og som krever omfattende ressurser, legger han til.

Store besvarelser

Konkurransen kommer ikke bare fra Norge, men også fra andre land.

– Skal man klare å være konkurransedyktig i markedet, er besparelsen og kostnadsfokuset viktig, i tillegg til at man leverer god kvalitet, forklarer han.

Når man som bedrift dekker frakt i hele Norges land, er store besparelser på fraktkostnadene av stor betydning, noe TopLogic er spesielt oppmerksomme på.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende  logistikk prat
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.

Relaterade nyheter

10. oktober 2020

Fick mycket bättre kontroll på både transportlogistik, priser och lagerhantering.

Tremco Illbruck hade behov av att få bättre kontroll över sina transportkostnader och kontaktade TopLogic. Genom olika analyser och optimeringskalkyler fick man en bättre översikt över sina varuflöden, som transportkostnader,…

10. oktober 2020

Bewi-koncernen har anlitat TopLogic

Bewi-koncernen har anlitat TopLogic för att optimera sina logistikostnader. Bewi-koncernen har under 2015 och 2016 utnyttjat Toplogic för att handla upp sina frakter i Sverige, Norge, Danmark samt Finland. Med…

10. oktober 2020

Trimble valde TopLogic

Trimble valde TopLogic som samarbetspartner för fraktupphandling Trimble är en global leverantör av avancerade lösningar som optimerar produktivitet och ökar lönsamheten för våra kunder. Mest känd för GPS-teknologi, integrerar Trimble…

28. juli 2020

Stark tillväxt med VikingBad och TopLogic

VikingBad AS har mer än fördubblat sin omsättning under de senaste fyra åren. Som en följd av detta har behovet av transport ökat avsevärt. Eftersom transport och logistik är ett…

15. maj 2020

Sparar en halv miljon per år på frakt med TopLogic-metoden

Familjeföretaget i Enebakk trodde att de hade en fullständig översikt och bra metoder för att alltid få den billigaste frakten. Det visade sig dock att det var möjligt att spara…

Kontakta din närmaste konsult

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige