Fick mycket bättre kontroll på både transportlogistik, priser och lagerhantering.

Datum: 10/10-2020

Tremco Illbruck hade behov av att få bättre kontroll över sina transportkostnader och kontaktade TopLogic. Genom olika analyser och optimeringskalkyler fick man en bättre översikt över sina varuflöden, som transportkostnader, ledtider och lagerhållning.

Tremco Illbruck AB är en tillverkare och leverantör av högpresterande tätnings- och limningslösningar för bygg- och tillverkningsindustrin. De har 1.100 medarbetare fördelade på 30 anläggningar över hela världen och en årsomsättning på 315 miljoner euro. Svenska kontoret ligger i Kungälv.

Behov av bättre kontroll

Mårten Dragstedt, Country Manager för Skandinavia hos Tremco Illbruck såg ett behov av att få bättre kontroll över sin godslogistik.

– Jag sökte på nätet för att hitta någon som kunde hjälpa oss att utreda och analysera om våra transportkostnader och upplägg var marknadsmässiga. Då hittade jag TopLogic.

Optimering av transporter och lager

Tremco Illbruck har även gods med lite speciella krav att ta hänsyn till. Farligt gods och frostkänsligt där temperaturen inte får understiga +1°C.

– Vi i TopLogic har gjort lite olika saker i projekten. Bland annat hade vi i upphandlingen fokuserat på geografisk tyngdpunkt (var godset hamnar totalt sett). Dels utifrån dagens kunder dels utifrån tillägg av en potentiell ny kund, där ledtider var av stor vikt, förklarar Peter Bäckstadi, konsult på TopLogic.

Olika alternativ kunde analyseras utifrån möjligheten att minska ledtider med hänsyn till olika möjliga transporttjänster och godsets beskaffenhet.

– I tillägg har vi också jobbat med att effektivisera Tremco´s lager och möta ökande krav. Lösningen är en utbyggnadsbar skanner- och streckkodslösning som effektiviserar hanteringen och möjliggör fullständig spårbarhet av artiklar på lagret, fortsätter Bäckstadi.

God process – bättre avtal

Under hela 2019 har TopLogic samarbetat med Tremco Illbruck för att först skapa en komplett översikt och därefter finna optimala lösningar. Processerna är i slutfasen, men redan nu ser Mårten Dragstedt resultat.

– Det ser redan positivt ut trots att processen ännu inte har avslutats. De avtal vi har nu ser bättre ut än de vi hade, och allt har fungerat mycket bra.

Rekommenderas

Tremco Illbruck ser också att de i framtiden vill använda sig av TopLogics tjänste

– Nu är vi i slutet av projekten med dessa delar. Men om vi ser framåt i tiden är det möjligt att vi har behov av att optimera andra logistikprocesser. Det har varit en bra process, och jag kan definitivt rekommendera TopLogic till andra företag med liknande utmaningar och behov.

Peter Bäckstadi
Relaterade nyheter

10. oktober 2020

Fick mycket bättre kontroll på både transportlogistik, priser och lagerhantering.

Tremco Illbruck hade behov av att få bättre kontroll över sina transportkostnader och kontaktade TopLogic. Genom olika analyser och optimeringskalkyler fick man en bättre översikt över sina varuflöden, som transportkostnader,…

10. oktober 2020

Bewi-koncernen har anlitat TopLogic

Bewi-koncernen har anlitat TopLogic för att optimera sina logistikostnader. Bewi-koncernen har under 2015 och 2016 utnyttjat Toplogic för att handla upp sina frakter i Sverige, Norge, Danmark samt Finland. Med…

10. oktober 2020

Trimble valde TopLogic

Trimble valde TopLogic som samarbetspartner för fraktupphandling Trimble är en global leverantör av avancerade lösningar som optimerar produktivitet och ökar lönsamheten för våra kunder. Mest känd för GPS-teknologi, integrerar Trimble…

28. juli 2020

Stark tillväxt med VikingBad och TopLogic

VikingBad AS har mer än fördubblat sin omsättning under de senaste fyra åren. Som en följd av detta har behovet av transport ökat avsevärt. Eftersom transport och logistik är ett…

15. maj 2020

Sparar en halv miljon per år på frakt med TopLogic-metoden

Familjeföretaget i Enebakk trodde att de hade en fullständig översikt och bra metoder för att alltid få den billigaste frakten. Det visade sig dock att det var möjligt att spara…

Kontakta din närmaste konsult

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige