Sterk vekst med VikingBad og TopLogic

Publisert: 23/07-2020

VikingBad AS har mer enn doblet sin omsetning de siste 4 årene. Som en konsekvens av dette har transportbehovet økt betydelig. Siden transport og logistikk er et viktig suksesskriterie for bedriften, ønsket VikingBad en grundig gjennomgang og valgte TopLogic som samarbeidspartner.

vikingbad-kristianProdukt- og logistikk sjef Kristian Schlanbusch beskriver sin opplevelse slik: For at vi skulle kunne opprettholde fokus på våre operative arbeidsoppgaver i en travel hverdag, valgte vi TopLogic for å analysere våre frakter og finne fremtidsrettede transportløsninger. Sammen med TopLogic har vi hatt en total gjennomgang av våre transporter og fått en kvalitetssikring av prisene i forhold til økt transportvolum.

TopLogic gir gode beslutningsgrunnlag og sparer tid.

Vi er meget godt fornøyd med den jobben TopLogic har gjort for oss. Den analysen TopLogic ga oss, gjorde at vi fikk synliggjort fakta på en grundig måte som vi selv ikke hadde tid til. Vi fikk den infor-masjonen vi trengte for å kunne ha en god og konstruktiv dialog med transportørene.
Ved å benytte TopLogic i forhandlingene med transportørene fikk vi en meget god oppmerksomhet, spesielt fra vår eksisterende transportør, noe vi ikke har opplevd tidligere.

Vi har fått en transportløsning hvor kvaliteten er bedret. Vi vet at våre priser er riktige og i samsvar med det økte transportvolumet vi har i dag.

VikingBad AS ble etablert i 2003 og holder til i Grimstad.
VikingBad AS er importør og leverandør av synlige VVS-produkter samt utendørs massasjebad og motstrøms basseng.
For VikingBad AS er trygghet og kvalitet i alle ledd, sentralt. VikingBad AS ønsker å være bevisste sitt ansvar og drive en sunn, rasjonell og miljøvennlig virksomhet.
VikingBad AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn i mai 2011. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

Relaterte artikler

Bli kontaktet av nærmeste konsulent

John Franzen

Hillerød, Danmark

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Rasmus Helgesson

Lidköping, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige