Tunstall valde TopLogic

Datum: 03/04-2015

Tunstall valde TopLogic för att upphandla sina transporter från depåerna i Danmark, Finland och Sverige.

Tunstall – ett världsledande företag inom trygghetslösningar
Tunstall Healthcare Group är ett brittiskt världsledande företag inom trygghetsteknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka.
Företaget grundades i Storbritannien 1957 och är med över 1800 anställda ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och tillhandahåller trygghetssystem i mer än 30 länder över hela världen. Två och en halv miljon brukare utnyttjar idag Tunstalls produkter och tjänster.

Tunstall Nordic
Tunstall Nordic är en del av Tunstall Healthcare Group, med huvudkontor i Malmö. Vi är verksamma i Sverige, Danmark och Finland samt har partners i Norge och på Island. Vi finns representerade på ett flertal orter i respektive land.

Tunstall valde TopLogic som samarbetspartner för fraktöversyn
Hösten 2016 skrev Tunstall ett avtal med TopLogic för översyn av i huvudsak pakettransporter till kunderna i Danmark, Finland och Sverige. Projektet har avslutats i februari 17 och ledde fram till fraktlösningar, där Tunstall står rustade för framtida upplägg. Tunstall kunde uniformera sina transportlösningar för att förenkla tranportadministrationen och samtidigt uppnå betydande kostnadsreduktioner .

”TopLogic administrerade projektet inom föreskriven tidsram och gav oss möjligheter att både fokusera på dagens transportlösningar och även kunna simulera för framtida upplägg. Genom att vi fick bra beslutstöd av TopLogic, kunde vi samordna transportlösningarna inom de skandinaviska länderna. Genom samarbetet var tidsvinsten en betydande faktor för oss och TopLogics erfarenheter av transportmarknaden gav oss en bättre insikt i olika transportlösningar. Sammanfattningsvis är vi nöjda med resultatet av projektet och står rustade för nya logistikutmaningar.”

Henrik Rafstedt, Strategic Sourcing Manager med huvudansvar för projektet
Relaterade nyheter

21. januari 2021

Kapade sina fraktkostnader med 14%

Vikingsoda tog hjälp av TopLogic – och det lönade sig rejält. Vikingsoda AB är ett svenskägt aktiebolag med huvudkontor, lager, produktion och distributionscentral i Upplands Väsby utanför Stockholm. Bolaget tar…

Kontakta din närmaste konsult

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Rasmus Helgesson

Lidköping, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige