Tjenester

Betaler du mer enn nødvendig?

Fraktavtaler er ofte komplekse, med tilleggsavgifter og ekstrakostnader som skal kontrolleres, og som det fort kan være vanskelig å ha oversikt over. La oss hjelpe deg.

Fraktanskaffelse

Fraktkostnader er en betydelig del av bedriftens økonomi.Reduserte fraktkostnader gir direkte utslag på bunnlinjen til bedriften. 20 prosent besparelse på bedriftens bunnlinje kan gjøre stor forskjell i kroner og øre for mange bedrifter. Hvorfor betale mer enn nødvendig?

Tilbakemeldinger fra kunder viser at de er meget fornøyd med besparelsene dette gir dem, men er vel så fornøyd over hva det frigir av interne ressurser og tidsbruk.

TopLogic er uavhengige spesialister på innkjøp av frakttjenester som hjelper deg, gjennom analyse, anbudsrunde og sluttforhandlinger, til å finne den beste løsningen. Og tar betalt kun ut fra hva du sparer.

Fakturakontroll

Med TopLogic Fakturakontroll får du skreddersydde løsninger basert på unike behov, krav og ønsker hver bedrift har. Full oversikt som sikrer at transportleverandører til en hver tid fakturerer korrekt i forhold til fremforhandlet avtale.

Detaljerte nøkkeltallstrapporter  kan blant annet brukes for å optimalisere logistikkløsninger, fordele fraktkostnader avdelingsvis eller per kunde mm.

Priskalkulator

Finn raskt og enkelt optimal pris for transport med utgangspunkt i eksisterende avtaler med dine transportleverandører.

Ofte ser vi at kunden velger dyrere frakttjenester enn nødvendig, kanskje ut fra gamle vaner og dårlige rutiner.

TopLogics priskalkulator bruker data fra bedriftens avtalefestede prislister med valgte transportleverandører. Her kan du enkelt velge riktig transportør og produkt til gitt destinasjon, godstype og størrelse. Det gir deg til en hver tid optimal pris. Raskt, enkelt og kostnadseffektivt.

Bli kontaktet av nærmeste konsulent

Mikael Brandt

Göteborg, Sverige

Hilja Heikkinen

Borås, Sverige

Lennart Johnsson

Helsingborg, Sverige

Peter Bäckstadi

Karlstad, Sverige

Per-Olof Altin

Sundsvall, Sverige

Peter Vodrup

Oslo, Norge

Thor Ole Fongaard
Thor Ole Fongaard

Oslo, Norge

Janne Skillmo

Stockholm, Sverige

Mats Andersson

Stockholm, Sverige

Kjell Bergström

Stockholm, Sverige

Torgrim Koppang

Oslo, Norge

Arild Foss

Kløfta, Norge

Bertil Lundgren

Linköping, Sverige

Peter Schlager

Malmö, Sverige