Nyttig informasjon

Ord og uttrykk innen frakt

Ja, hva er egentlig frakt, og hvorfor er det viktig at du har kontroll på alle begreper innenfor frakt?

For mange bedrifter er bruken av frakttjenester en ganske vesentlig utgiftspost. Nettopp derfor er det gunstig for deg som driver bedrift eller den som er ansvarlig for logistikk i bedriften å ha noe kunnskap om hva frakt er og hvilke begreper som benyttes når det snakkes om frakt. Veldig mange har lite kunnskap om frakt og fraktløsninger som bedriften benytter seg av. Det kan føre til at dere plutselig får større utgifter enn beregnet.

Frakttjenester og logistikk

Frakt er veldig innviklet selv for de med lang fartstid i bransjen. Jobber man med frakt er det en fordel å ha oversikt og kontroll over eksisterende samt nye ord og uttrykk som dukker opp med et lovverk i stadig endring.

Det letteste vil være å sette opp en fraktløsning der dere har en avtale med en fast leverandør av frakttjenester. Da gjelder det å velge de som leverer beste fraktløsningen til beste prisen. Men det kan være vanskelig å finne frem i vrimmelen av fraktleverandører og det er her vi i TopLogic kan bistå deres bedrift. Et tiltak kan for eksempel være fakturakontroll, hvor vi hjelper dere å gå gjennom fakturaene for å se om dere betaler rett og avtalt pris. Veldig ofte kan det komme ekstra uforutsette kostnader på fakturaene, som det er vanskelig å fange opp om man ikke går gjennom dem. Våre logistikkspesialister vil også kunne hjelpe dere med å finne bedre transportløsninger om det er ønskelig.

La oss hjelpe med å velge deres fraktløsninger til beste prisen.

Kontakt oss for en uforpliktende frakt prat.

Begreper og uttrykk

Det er en god del begreper og uttrykk innenfor frakt og logistikk som det er greit å kunne. Her får du en oversikt over de vanligste ordene og uttrykkene.

ADR – Dette står for farlig gods som kan gjøre skade på personer eller miljø.

AGS – Dette kalles for Aden Bukten tillegget. Dette gjelder leveranser som reiser gjennom Aden bukta.

ATA – Dette står for Actual time of arrival, altså den faktiske ankomstdatoen.

ATA Carnet – Dette er et internasjonalt tolldokument som gjør tollekspedisjonen enklere. Dette dokumentet erstatter alle import-, eksport og transitteringsdokumenter.

ATD – Dette står for Actual time of departure og er den dagen leveransen faktisk ble sendt.

AWB – Dette står for Airway bill og er fraktdokumentene som brukes for flytransport.

B/L – Bill of lading er et dokument som brukes under transport på sjø.

B2B – Business to business. Dette brukes om handel med varer eller tjenester fra firma til firma.

B2C – Business to consumer. Dette er handel mellom et firma og en forbruker.

BAF – Bunker Adjustment Factor er et olje og drivstofftillegg.

Barcode – Dette er naturlig nok strekkode.

CAF – Currency Adjustment Factor star for valutatillegg.

Cbm – Dette star for kubikkmeter som måler volum.

Certificate of origin – Dette er et opprinnelsessertifikat som bekrefter hvor varen kommer fra.

CFR – Cost and freight sier noe om at leveringen harskjedd når godset er ankommet havn eller er lastet på skipet. Dette bør nevnes av hensyn til risiko.

Chassis – Dette er en semihenger som brukes til containertransport.

CIF – Dette står for cost, insurance and freight. Selger er forsikringsansvarlig og det er viktig å bekrefte at levering har skjedd når godset er om bord på skipet.

CIP – Carriage and insurance paid to står dette for. Når godset er levert til fraktselskapet er det kjøper sin risiko og ansvar. Selger tegner forsikringen på kjøpers regning og denne gjelder til ankomststed.

CMR – Dette er et internasjonalt fraktbrev som dekker all obligatorisk informasjon som et internasjonalt bilfraktbrev må ha.

COD – Dette kan stå for to ting, enten Cash on delivery eller change of destination.

Consignee er mottaker, altså der godset skal leveres. Mens consignor er avsender, der godset kommer fra.

CPT – Carriage paid to, viser at det er kjøper som har risikoen når godset er levert terminal eller det første fraktselskapet.

DAP – Dette betyr at godset regnes som levert når det er klart til å losses på et navngitt sted. Det er mottageren som er ansvarlig for all kostnad i forbindelse med importen.

DAT – Dette betyr at godset regnes som levert når det er losset på terminal og at det er mottager som er ansvarlig for kostnadene i forbindelse med importen.

DDP – Delivered duty paid betyr at når lasten er klar for lossing ved destinasjonen er den regnet som levert.

DDU – Delivered duty unpaid betyr at selgeren er ansvarlig for trygg levering til destinasjon. Kjøper blir ansvarlig fra varen er mottatt.

Deep Sea – Dette er last som sendes mellom to eller flere kontinenter.

Demurrage – Dette er det vi kaller bryggeleie når det kommer til containertransport.

Detention – Dette er leien av container i forbindelse med container transport.

DGR – Dangerous goods regulations betyr farlig gods reguleringer. Dette er regler for håndtering av for eksempel eksplosiver, radioaktivt materiell, maling, gasser osv.

Dry Bulk Cargo – Dette er tørrlast som skipes uten emballasje. Det kan være ting som korn eller sand.

EAN – European Article Numbering. Dette er et nummersystem hvor et produkt får et optisk lesbart nummer.

EDI – Dette står for Electronic Data Interchange og betyr elektronisk datautveksling.

EFTA – European Free Trade Agreement. Norge er et EFTA-land.

ETA – Estimated time of arrival betyr angitt tid for ankomst.

ETD – Estimated time of departure betyr beregnet tid for avgang.

EUR 1 Certificate – Opprinnelsesbevis som kan gi tollfrihet om varene har opprinnelse innen EU.

EUR Declarations – Opprinnelsesbevis/deklarasjon.

EXW – Eller ExWorks er betalingsvilkår som stipulerer at mottaker betaler frakt og vare.

FAS – Free Alongside Ship. Leveringen anses som gjennomført når varene er plassert på siden av skipet.

FCA – Dette star for Free Carrier og betyr at godset anses som levert når det er lastet på kjøperens transportmiddel.

FCL – Full Container Load        Dette står for full container last.

Feeder – Før/etter transport av last med båt til og fra en hoved transportetappe.

FOB – Free on board. Kunden betaler MVA på fraktbeløpet og MVA på vareverdi.

FOC – Free of charge betyr at det er kjøperen som har risiko fra varene er levert på skipet.

Fraktvekt – Dette er den teoretiske vekt og er den høyeste av reel vekt, omregnet lm eller cdm.

FSC – Dette kalles drivstofftillegg.

FTL – Full Truckload, som betyr at bilen er lastet full med varer.

GSP Certificate – Utløser tollfrihet om varen kommer fra et U-land eller andre land som har handelsavtaler med Norge eller EU.

HAWB House Air Waybill – Dette er et fraktdokument for flytransport som utstedes av flyspeditør.

HAZMAT – Dette er farlig gods det er forbunnet med fare å håndtere. Eksempel på dette kan være at det er etsende, eksplosjonsfare eller er brannfarlig.

HBL House Bill of Lading – Dette er et fraktdokument for sjøtransport som utstedes av speditør.

IATA – International Air Transport Association er hovedorganisasjonen for internasjonale linjeselskaper.

IOD – Dette betyr informasjon om leveringstidspunkt.

LCL Less than container load – Dette er mindre enn full container last/stykk gods på sjø.

LH – Linehaul er transportrute mellom de forskjellige depoter (flyplass-flyplass).

LM – Dette står for lastemeter som er 1 meter av lastebilens lengde og med en bredde på 2,4 meter. Høyden har ingen betydning.

Lo/Lo Lift on/lift off – Når det brukes kran til å løfte lasten om bord på et skip.

MAWB Master Air Waybill – Dette er et dokument for flytransport som utstedes av flyselskap.

MBL Master bill of lading – Dette er et fraktdokument som rederiet utsteder for sjøtransport.

MPSS skanner – Multi Purpose Status Scan er en strekkode skanner som brukes for å registrere gods.

Notify party – Dette er personen som skal varsles når varen ankommer.

NVOCC Non vessel operating common carrier – Dette er en speditør uten egne skip som kan ustede egne Bill of ladings.

Omregningsfaktor – Med denne faktoren kan du beregne fraktvekt basert på cmb eller lm.

On board courier – Dette er en person som fysisk tar med seg sendingen inn på flyet, og personlig tar den med seg ut av flyet og til levering.

POD – Proof of Delivery er et bevis på at sendingen er levert og mottatt. Dette skal som oftest signeres av mottager.

POL – Port of loading  Lastehavnen.

PDA – Dette er en håndterminal du kan skanne barkoden på varene med.

POD – Signatur fra mottager viser at godset er levert.

Ppaid – Pre Paid betyr at frakten allerede er betalt av avsender.

PPWK – Paperwork er forsendelses papirer.

Reefer – En container som er temperaturregulert.

Return to origin – Sending skal sendes tilbake til avsender.

Ro/Ro Roll on/Roll off – Dette er last som kjøres om bord og i land fra et skip.

Shipper Shipper of cargo. – Dette er avsenderen av godset.

Short Sea – Dette er last som sendes med container internt på et kontinent.

SLA – Dette er en avtale om når varene skal være levert også kalt Service Level Agreement.

SSC – Dette er et sikkerhetstillegg.

Stevedor – Et selskap som jobber med lossing og lasting av skip og containere i havner.

Stripping – Tømming av containeren

Stuffing – Fylling av containeren

TEU – Twenty foot equivalent unit. Måleenhet for containere. En TEU tilsvarer 20 fots container.

THC – Dette er en Terminal- og håndteringskostnad.

Tonnkilometer – Frakter du 10 tonn i 3 km får du 30 tonnkilometer.

T- docs – Transittdokumenter. Tollpapirer til biltransport mellom EU og EFTA.

Transitthavn – Havn for omlasting

X-ray – Maskin som gjennomlyser sendinger (røntgen).

ULD – Unit load device. Dette er en container som er tilpasset spesielt til flyfrakt og fly.

VAL – Dette er varer med høy verdi som kan kreve ekstra sikring av last, emballasje og forsikringer.

W/M – Dette er den vekta som er høyest av reell vekt og omregnet cbm.

Wet bulk cargo – Våt last som sendes uten emballasje som for eksempel olje og bensin.

Transportnyheter fra Toplogic

Hos TopLogic er vi spesialister på logistikk og anskaffelse av frakttjenester. Våre metoder og avanserte analyseverktøy hjelper deg som kunde å strukturere transport, noe som resulterer i økt fraktkvalitet samtidig som fraktkostnadene reduseres.

TopLogic AS

Transportopphandling med CG Drives&Automation

TopLogic har nettopp avsluttet en ny anbudskonkurranse angående transport for CG Drives & Automation i…
TopLogic AS

TopLogic holder åpent gjennom sommeren

I disse corona-tider har de sosiale medier fått stadig økt betydning. Vi i TopLogic gjør…
TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes
TopLogic AS

Aba Skol velger nok en gang TopLogic for en fraktkostnadsanalyse

TopLogic har fått ett nytt oppdrag i form av en fraktkostnadsanalyse for Aba Skol AB,…
TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes
Referanser

Sparer en halv million i året på frakt med TopLogic-metoden

Familiebedriften i Enebakk trodde de hadde full oversikt og gode metoder på å til enhver…