Betaler du mer enn nødvendig?

Fraktavtaler er ofte komplekse, med tilleggsavgifter og ekstrakostnader som skal kontrolleres, og som det fort kan være vanskelig å ha oversikt over. La oss hjelpe deg.

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes
Fraktopphandling

Fraktkostnader er en betydelig del av bedriftens økonomi.Reduserte fraktkostnader gir direkte utslag på bunnlinjen til bedriften. 20 prosent besparelse på bedriftens bunnlinje kan gjøre stor forskjell i kroner og øre for mange bedrifter. Hvorfor betale mer enn nødvendig?

Tilbakemeldinger fra kunder viser at de er meget fornøyd med besparelsene dette gir dem, men er vel så fornøyd over hva det frigir av interne ressurser og tidsbruk.

TopLogic er uavhengige spesialister på innkjøp av frakttjenester som hjelper deg, gjennom analyse, anbudsrunde og sluttforhandlinger, til å finne den beste løsningen. Og tar betalt kun ut fra hva du sparer.

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes
Fakturakontroll

Med TopLogic Fakturakontroll får du skreddersydde løsninger basert på unike behov, krav og ønsker hver bedrift har. Full oversikt som sikrer at transportleverandører til en hver tid fakturerer korrekt i forhold til fremforhandlet avtale.

Detaljerte nøkkeltallstrapporter  kan blant annet brukes for å optimalisere logistikkløsninger, fordele fraktkostnader avdelingsvis eller per kunde mm.

Er du nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt.

Priskalkulator

Finn raskt og enkelt optimal pris for transport med utgangspunkt i eksisterende avtaler med dine transportleverandører.

Ofte ser vi at kunden velger dyrere frakttjenester enn nødvendig, kanskje ut fra gamle vaner og dårlige rutiner.

TopLogics priskalkulator bruker data fra bedriftens avtalefestede prislister med valgte transportleverandører. Her kan du enkelt velge riktig transportør og produkt til gitt destinasjon, godstype og størrelse. Det gir deg til en hver tid optimal pris. Raskt, enkelt og kostnadseffektivt.

 

 

Fraktkostnader

Levering

Variabel